ที่เขาคุยด้วยทุกวัน(เพราะทักหาเขาทุกวันหรือเปล่า)

  Pancake   สตริง   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ที่เขาคุยด้วยทุกวัน(เพราะทักหาเขาทุกวันหรือเปล่า) Pancake (แพนเค้ก)
เนื้อร้อง/ทำนอง: นิ้งหน่อง PANCAKEเรียบเรียง: ครูโก,พีท PANCAKE

A G#m | F#m B |
A G#m | B |

เขEาจะคุยกี่คนก็เรื่องของเขC#mา..เป็F#mนอะไรกับเขBา ต้องมานั่งเสียEใจ

ให้ความหวัAงเขาก็ไม่เคBมีแต่เรG#mาที่คิดเกินเลC#mยตั้งไกลนั่F#mงร้องไห้ เป็นบ้าอะไรนักหนB

Eยายามหาเรื่องมาคุยให้สนุC#mAยายามที่คิดมุBกให้เขาทำเป็นEขำ

พยายาAมเป็นคนที่ใช่Bแต่คนที่ใG#mช่ไม่เห็นต้องC#mพยายามก็ยิ่F#mงตอกย้ำ วันนี้มันควรหยุดได้Bแล้ว

ที่เขาคุยด้วยทุกวัEเพราะทักหาเขG#7าทุกวันหรือเปC#mล่าเขาอาBจจะแค่เหงา ๆAเข้าข้างตัวเอBงมากเกินไปEไหมเขาตอบเฉพาะที่ถาAม วันไหนไม่ถาBม..ก็ไม่เห็G#mนเริ่มคุยอะไC#mเหนื่อยแล้F#mวก็พอนะใจB ไม่ไหวก็พอเถอะ

A G#m | F#m E |
A G#m | B |

เจ็บต้องทEนเพราะคนมากมาย..เข้ามาทักทาC#mยให้เขาได้เลือกคุยยังทักไปAก็ใจสู้เกิBไม่เคยประเมินEว่าตัวเองอยู่จุดไหน

บางทีความหวัAง บางครั้งก็ตอบBช้าบางทีก็อ่อนล้G#mา บางครั้งน้ำตาC#mไหลมันท้F#mอ ไปต่อไม่ไหB

* |

A | G#m |F#m | E |
F#m | G#m |A | B |

* | * |

A G#m | F#m E |
A G#m | B |E |คอร์ดเพลง ที่เขาคุยด้วยทุกวันเพราะทักหาเขาทุกวันหรือเปล่า Pancake (วงแพนเค้ก)

เนื้อเพลง ที่เขาคุยด้วยทุกวัน (เพราะทักหาเขาทุกวันหรือเปล่า) Pancake (วงแพนเค้ก)เขาจะคุยกี่คนก็เรื่องของเขา เป็นอะไรกับเขา ต้องมานั่งเสียใจ ให้ความหวังเขาก็ไม่เคย มีแต่เราที่คิดเกินเลยตั้งไกล นั่งร้องไห้ เป็นบ้าอะไรนักหนา พยายามหาเรื่องมาคุยให้สนุก พยายามที่คิดมุกให้เขาทำเป็นขำ พยายามเป็นคนที่ใช่ แต่คนที่ใช่ไม่เห็นต้องพยายาม ก็ยิ่งตอกย้ำ วันนี้มันควรหยุดได้แล้ว ที่เขาคุยด้วยทุกวัน เพราะทักหาเขาทุกวันหรือเปล่า เขาอาจจะแค่เหงาๆ เข้าข้างตัวเองมากเกินไปไหม เขาตอบเฉพาะที่ถาม วันไหนไม่ถาม ก็ไม่เห็นเริ่มคุยอะไร เหนื่อยแล้วก็พอนะใจ ไม่ไหวก็พอเถอะ เจ็บต้องทนเพราะคนมากมาย เข้ามาทักทายให้เขาได้เลือกคุย ยังทักไปก็ใจสู้เกิน ไม่เคยประเมินว่าตัวเองอยู่จุดไหน บางทีความหวัง บางครั้งก็ตอบช้า บางทีก็อ่อนล้า บางครั้งน้ำตาไหล มันท้อ ไปต่อไม่ไหว