ลีลาวดี

  ปราง ปรางทิพย์   สตริง   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ลีลาวดี ปราง ปรางทิพย์
เนื้อร้อง/ทำนอง: YoYoเรียบเรียง: NATHA Project

F# | F# |Fm | Fm |
F# | F# |Fm | Fm |

ต่อให้การเวลF#จะผ่านไปนานเพียงใดแต่ว่าข้ายังคงเหมือนเดิFmคิดถึงเจ้าอยู่ในใจยามเมื่อรัตติกาลยังคืF#บและคลานเข้ามาคราใดใจพะวงยังคงคอยห่วFmว่าเจ้าจะเป็นอย่างไรD#m

บุปผF#า.. เมื่อแย้มFmบาน..ยังคงหอD#mม.. แม้แสนนาC#น..แม้ว่ากาลเวลF#าจะผันและผ่านไปนานเท่าไFmแต่ฉันยังคงจดจำD#m..รอยรัก รอยจูบ ข้างในหัวใจG#

ยังคิดถึF#ง.. ทุกเรื่องFmราว..แม้ความรัD#mก.. ของสองเรC#า..นั้นจะไม่อาจคืF#นหวนกลับมาให้มันเป็นเหมือนเดิFmแต่ฉันก็ไม่อาจลืD#mเรื่องราวที่ผ่านมาลงได้เลยG#

ต่อให้การเวลF#จะผ่านไปนานเพียงใดFmแต่ว่าข้ายังคงเหมือนเดิD#mคิดถึงเจ้าอยู่ในใจC#ยามเมื่อรัD#m FmตติกาลยังคืF#บและคลานเข้ามาคราใFmใจพะวงยังคงคอยห่วD#mว่าเจ้าจะเป็นอย่างไรG#

* |

ไม่รู้ว่F#าตอนนี้เจ้าเป็นอย่างไFmรบ้างคนดียังจดจำD#mเรื่องราวที่ดีที่เคยมีC#ได้หรือเปล่าข้ายังคF#งเฝ้ารอตรงนี้แม้ข้างกายมีFmแค่ความเหงายังคิดถึD#mงแค่เพียงเจ้าดอกลีลG#าวดี

* | * |

ต่F#อให้การเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดต่Fmอให้การเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดต่F#อให้การเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดต่Fmอให้การเวลาจะผ่านไปนาD#mน..เพียงใดF#..คอร์ดเพลง ลีลาวดี ปราง ปรางทิพย์

เนื้อเพลง ลีลาวดี ปราง ปรางทิพย์ต่อให้การเวลา จะผ่านไปนานเพียงใด แต่ว่าข้ายังคงเหมือนเดิม คิดถึงเจ้าอยู่ในใจ ยามเมื่อรัตติกาล ยังคืบและคลานเข้ามาคราใด ใจพะวงยังคงคอยห่วง ว่าเจ้าจะเป็นอย่างไร บุปผา เมื่อแย้มบาน ยังคงหอม แม้แสนนาน แม้ว่ากาลเวลาจะผันและผ่านไปนานเท่าไร แต่ฉันยังคงจดจำ รอยรัก รอยจูบ ข้างในหัวใจ ยังคิดถึง ทุกเรื่องราว แม้ความรัก ของสองเรา นั้นจะไม่อาจคืนหวนกลับมา ให้มันเป็นเหมือนเดิม แต่ฉันก็ไม่อาจลืม เรื่องราวที่ผ่านมาลงได้เลย ต่อให้การเวลา จะผ่านไปนานเพียงใด แต่ว่าข้ายังคงเหมือนเดิม คิดถึงเจ้าอยู่ในใจ ยามเมื่อรัตติกาล ยังคืบและคลานเข้ามาคราใด ใจพะวงยังคงคอยห่วง ว่าเจ้าจะเป็นอย่างไร ไม่รู้ว่าตอนนี้ เจ้าเป็นอย่างไรบ้างคนดี ยังจดจำเรื่องราวที่ดี ที่เคยมีได้หรือเปล่า ข้ายังคงเฝ้ารอตรงนี้ แม้ข้างกายมีแค่ความเหงา ยังคิดถึงแค่เพียงเจ้าดอกลีลาวดี ต่อให้การเวลาจะผ่านไปนานเพียงใด ต่อให้การเวลาจะผ่านไปนานเพียงใด ต่อให้การเวลาจะผ่านไปนานเพียงใด ต่อให้การเวลาจะผ่านไปนาน เพียงใด