ออกเดินทาง

  วงสวัสดี   สตริง   ให้กำลังใจ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ออกเดินทาง วงสวัสดี
เนื้อร้อง/ทำนอง: นฤเบศ สังข์จันทร์ (เบศ วงสวัสดี)เรียบเรียง: นครินทร์ เพชรรักษ์ (โด้ วงสวัสดี)

D | D |G | G |

D | D |G | G |
D | D |G | G |

หากเหนื่อยใจDก็เดินหนีไปให้ไกลผู้F#mคนที่วุ่นวายหากเหนื่อยกาBmยก็ลองพักลงตรงที่ใF#mจมันผ่อนคลายหากวันนี้Gชีวิตที่ฝัน..มันยัF#mงไม่เป็นดังใจไม่เป็นไรG ค่อยเริ่มกันใหม่พรุ่งนี้A

ออกเดินทาDงไปบนถนนหาตัวตF#mนที่เรามีว่าวันนี้Bmชีวิตที่มีมันมีความสุF#mขอยู่จริงไหมสิ่งที่ใจGเราไขว่คว้า ได้มF#mาเพราะถูกใจหรือเพียงหวัEmงให้ใครต่อใครเขาถูกใจA

ทิ้งมันไBmปก่อน..ตอนที่ใF#mจหวัง..ในบางครั้GงความคาดหวัAก็ทำให้เราDนั้นทุกข์ใจว่างมันไปBmก่อน..ตอนที่ใF#mจทุกข์..สุขที่แท้Gอาจไม่มีแม้สิ่งใดA..

เปิดเพลงเบา ๆBm แล้วขับรถไปไปตามเส้นทาF#mงที่ใจฝันใฝ่ไม่Bm ต้องรีบ ต้องร้อนผ่อนคลายไปตาF#mมสายลมที่มันพัดผ่านเก็Bmบความสุขเล็ก ๆจากธรรมชF#mาติข้างทางในตอนที่รถGแล่นผ่านปล่อยวาEmงความวุ่นวายที่ผ่านมA

ปล่อยให้แดดยามเช้Bmากระทบม่านตาที่ผ่านเข้ามF#mาจากตรงหน้าต่างทำBmให้ได้เรียนรู้ว่าชีวิตเรF#mายังคงมีเช้าวันใหม่จิBmบกาแฟเบา ๆ ให้หยดน้ำค้าF#mชโลมหัวใจ..ที่เหนื่อGยล้า..ปล่อยใจEmไปกับเสียงเพลAง..และธรรมชาติของเช้าวันใหม่D..

D | D |G | G |
D | D |G | G |
D | D |G | G |

* | ** | *** |

D | D | G | G | ( x4 )

D |คอร์ดเพลง ออกเดินทาง วงสวัสดี

เนื้อเพลง ออกเดินทาง วงสวัสดีหากเหนื่อยใจก็เดินหนีไป ให้ไกลผู้คนที่วุ่นวาย หากเหนื่อยกายก็ลองพักลง ตรงที่ใจมันผ่อนคลาย หากวันนี้ชีวิตที่ฝัน มันยังไม่เป็นดังใจ ไม่เป็นไร ค่อยเริ่มกันใหม่พรุ่งนี้ ออกเดินทางไปบนถนน หาตัวตนที่เรามี ว่าวันนี้ชีวิตที่มี มันมีความสุขอยู่จริงไหม สิ่งที่ใจเราไขว่คว้า ได้มาเพราะถูกใจ หรือเพียงหวังให้ใครต่อใครเขาถูกใจ ทิ้งมันไปก่อน ตอนที่ใจหวัง ในบางครั้งความคาดหวัง ก็ทำให้เรานั้นทุกข์ใจ ว่างมันไปก่อน ตอนที่ใจทุกข์ สุขที่แท้อาจไม่มีแม้สิ่งใด เปิดเพลงเบาๆแล้วขับรถไป ไปตามเส้นทางที่ใจฝันใฝ่ ไม่ ต้องรีบ ต้องร้อน ผ่อนคลายไปตามสายลมที่มันพัดผ่าน เก็บความสุขเล็กๆ จากธรรมชาติข้างทาง ในตอนที่รถแล่นผ่าน ปล่อยวางความวุ่นวายที่ผ่านมา ปล่อยให้แดดยามเช้ากระทบม่านตา ที่ผ่านเข้ามาจากตรงหน้าต่าง ทำให้ได้เรียนรู้ ว่าชีวิตเรายังคงมีเช้าวันใหม่ จิบกาแฟเบาๆให้หยดน้ำค้าง ชโลมหัวใจที่เหนื่อยล้า ปล่อยใจไปกับเสียงเพลง และธรรมชาติของเช้าวันใหม่