ลูกจ้างหัวใจ

  บ่าววี   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ลูกจ้างหัวใจ บ่าววี
เนื้อร้อง/ทำนอง: ยีนส์ มังคุดเรียบเรียง: ต้น สติ (STi STudio)

D Bm | Em A |

D Bm | Em A |
D Bm | Em A |

เธอใช้Dสัญญา..มาซื้Bmอใจกันให้คำมั่นEmรักนิรันดร์ตลอดกAาลเกี่ยวก้อDยร้อยเป็นพยาBmยืนยัEmนคำรักกันหนักแน่A

เลยหลงเชื่F#mอ หลวมตัวBmไปเจ็บอGก หมกใน ไร้ความAหวังหลงผิF#mด เพราะน้ำBmคำ..ของคGนที่ไร้หัวใจA..

แต่เธอไม่ได้จริงใจD เธอแค่จ้างมารัBmทำให้ฉันอกหัGก เพราะสัญญารักที่เธอขาAหลอกกันมาเป็นแฟDน แหลงให้ฉันตายใBmไหนอะไหGน ที่สัญญาว่ารักกัAจ้างฉันมาควงแขDน เดินเล่นแทนพลาง ๆBmหมดสัญญาจ้าGง ทิ้งให้อ้างว้าAแค่ลูกจ้างหัวDใจ..  (A)

D Bm | Em A |
D Bm | Em A |

* | ** | ** |

หมดสัญญาจ้าGง ทิ้งให้อ้างว้าAแค่ลูกจ้างหัวDใจ

G A | D |คอร์ดเพลง ลูกจ้างหัวใจ บ่าววี

เนื้อเพลง ลูกจ้างหัวใจ บ่าววีเธอใช้สัญญามาซื้อใจกัน ให้คำมั่นรักนิรันดร์ตลอดกาล เกี่ยวก้อยร้อยเป็นพยาน ยืนยันคำรักกันหนักแน่น เลยหลงเชื่อ หลวมตัวไป เจ็บอก หมกใน ไร้ความหวัง หลงผิด เพราะน้ำคำ ของคนที่ไร้หัวใจ แต่เธอไม่ได้จริงใจ เธอแค่จ้างมารัก ทำให้ฉันอกหัก เพราะสัญญารักที่เธอขาย หลอกกันมาเป็นแฟน แหลงให้ฉันตายใจ ไหนอะไหน ที่สัญญาว่ารักกัน จ้างฉันมาควงแขน เดินเล่นแทนพลางๆ หมดสัญญาจ้าง ทิ้งให้อ้างว้าง แค่ลูกจ้างหัวใจ หมดสัญญาจ้าง ทิ้งให้อ้างว้าง แค่ลูกจ้างหัวใจ