เผื่อวันไหนเธอจะกลับมา

  guncharlie   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เผื่อวันไหนเธอจะกลับมา guncharlie
เนื้อร้อง/ทำนอง: guncharlieเรียบเรียง: Prat Parnployสังกัดค่าย: Kicks Records

D | Am |G | Gm |

เธอจากไปD..ตั้งนาน..เธอมีใคD7ร..เข้ามา..เราเดินแยGกทาง และก็เดินทางกันต่Gmอ..

ฉันเจอคDน..มากมายแต่ว่าในAm..สุดท้ายก็..ไม่Gมีใครที่แทนที่เธอได้Gmเลย..

(และ/เพราะ)ฉันยังแอEmบหวังอยู่สักวัF#mนคงมีสิทธิ์..ที่เธอก็ยัBmงคิดอยากจะวกกลับมาหาบานประตูEmที่เธอเคยเดินเข้ามาตั้งแต่F#mเธอไปมันยังคงเปิดอ้ายังรอGmเสมอแม้เธอจะมีใคร (ใจฉันยัง)

เหลืDอที่หนึ่งให้เธอฉันยังเผื่Amอที่หนึ่งให้เธอเผื่อวันไหGนเธอจะกลับมามาเลยไม่ต้GmองเสียเวลาฉันยังเหลืDอที่หนึ่งให้เธอเป็นที่หนึ่Amงเพื่อเธอเสมอเว้นที่ไว้Gให้คนพิเศษเป็นเจ้าขอGmงที่นั่งพิเศษในใจ

 D  ยินดีต้อนรับถ้าเธออยากจะแวAmะมา.. G  ไม่ต้องพูดจาใด ๆ   ให้เสียGmเวลา..

 D  เพราะตรงนี้เป็นที่ของเธอเสมAmอมา   ไม่ต้องเกรงใจG..   ไม่ว่าตอนGmไหน..

* | ** | ** |

D | D7 |G | Gm C |คอร์ดเพลง เผื่อวันไหนเธอจะกลับมา guncharlie

เนื้อเพลง เผื่อวันไหนเธอจะกลับมา guncharlieเธอจากไปตั้งนาน เธอมีใครเข้ามา เราเดินแยกทาง และก็เดินทางกันต่อ ฉันเจอคนมากมาย แต่ว่าในสุดท้ายก็ ไม่มีใครที่แทนที่เธอได้เลย และ/เพราะฉันยังแอบหวังอยู่ สักวันคงมีสิทธิ์ ที่เธอก็ยังคิดอยากจะวกกลับมาหา บานประตูที่เธอเคยเดินเข้ามา ตั้งแต่เธอไปมันยังคงเปิดอ้า ยังรอเสมอแม้เธอจะมีใคร ใจฉันยัง เหลือที่หนึ่งให้เธอ ฉันยังเผื่อที่หนึ่งให้เธอ เผื่อวันไหนเธอจะกลับมา มาเลยไม่ต้องเสียเวลา ฉันยังเหลือที่หนึ่งให้เธอ เป็นที่หนึ่งเพื่อเธอเสมอ เว้นที่ไว้ให้คนพิเศษ เป็นเจ้าของที่นั่งพิเศษในใจ ยินดีต้อนรับถ้าเธออยากจะแวะมา ไม่ต้องพูดจาใดๆ ให้เสียเวลา เพราะตรงนี้เป็นที่ของเธอเสมอมา ไม่ต้องเกรงใจ ไม่ว่าตอนไหน