รักจริง (แค่เมื่อวาน)

  Justmine   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รักจริง (แค่เมื่อวาน) JustmineNika
เนื้อร้อง: โปสการ์ด,ไดหลี ปีระกาทำนอง: โปสการ์ดเรียบเรียง: เอฟู ณรงค์ศักดิ์สังกัดค่าย: XOXO Entertainment

ว่า Love you everythinAmgแต่รักจริงแค่เมื่อวาD

G | Em |

ไม่ต้Cองเล่าว่าฉันแสนดีคิDดว่าฉันจะซึ้งงั้นสิโทGษที.. ช้าไปEm

(เข้าใจ)C เพราะถ้าเป็นฉันฉันก็คง(เสียดายD) และฉันรู้แล้วว่าเธอต้อง(เสียใจ)Bm ที่จะก่อนดูใจร้ายมากกว่านี้Am

ที่ให้เธอทั้งใจC ไม่ได้ให้ทุกวัBmเธอต้องการแค่นี้G เธอก็ได้แค่นั้นจบอย่างนี้นี่ฉัEmนว่าแฟร์ว่า Love you everythiCngแต่รักจริงแค่เมื่อวาBmก็แค่เรื่องวันนั้Gนถามฉันวันนี้ฉันไม่แคร์Em

ถ้Cามาพูดกับฉันเมื่อวานเธBmอจะเห็นว่าฉันซมซาGห้ามเธอทิ้งไปEm

* | ** |

ต้อCงแคร์หรอ ไม่แฟร์หรอเข้าใจชะ ต้องแปลหรอเสีBmยใจหยอ เสียดายหรอต้องมีป้ะ เพราะใครหรGขอโทษเธอด้วยนะก็คิดว่าจะเศร้าได้อีกนานอย่Emามีน้ำตาด้วยละจะรักทำอะไรแค่เมื่อวาน

* | ** |

ที่ให้เธอทั้งใจC ไม่ได้ให้ทุกวันBm

G | Em |

ว่า Love you everythinCgแต่รักจริงแค่เมื่อวาDก็แค่เรื่องวันนั้Gนถามฉันวันนี้ฉันไม่แคร์Emคอร์ดเพลง รักจริง (แค่เมื่อวาน) JustmineNika

เนื้อเพลง รักจริงแค่เมื่อวาน JustmineNikaว่า Love you everything แต่รักจริงแค่เมื่อวาน ไม่ต้องเล่าว่าฉันแสนดี คิดว่าฉันจะซึ้งงั้นสิ โทษที ช้าไป เข้าใจ เพราะถ้าเป็นฉันฉันก็คง เสียดาย และฉันรู้แล้วว่าเธอต้อง เสียใจ ที่จะก่อนดูใจร้ายมากกว่านี้ ที่ให้เธอทั้งใจ ไม่ได้ให้ทุกวัน เธอต้องการแค่นี้ เธอก็ได้แค่นั้น จบอย่างนี้นี่ฉันว่าแฟร์ ว่า Love you everything แต่รักจริงแค่เมื่อวาน ก็แค่เรื่องวันนั้นถามฉัน วันนี้ฉันไม่แคร์ ถ้ามาพูดกับฉันเมื่อวาน เธอจะเห็นว่าฉันซมซาน ห้ามเธอทิ้งไป ต้องแคร์หรอ ไม่แฟร์หรอ เข้าใจชะ ต้องแปลหรอ เสียใจหยอ เสียดายหรอ ต้องมีป้ะ เพราะใครหรอ ขอโทษเธอด้วยนะ ก็คิดว่าจะเศร้าได้อีกนาน อย่ามีน้ำตาด้วยละ จะรักทำอะไรแค่เมื่อวาน ที่ให้เธอทั้งใจ ไม่ได้ให้ทุกวัน ว่า Love you everything แต่รักจริงแค่เมื่อวาน ก็แค่เรื่องวันนั้นถามฉัน วันนี้ฉันไม่แคร์