กี่เหตุผล (1000REASONS)

  Mirrr   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กี่เหตุผล Mirrr
เนื้อร้อง/ทำนอง: Letach Ketsookเรียบเรียง: nonchawichสังกัดค่าย: What the duck

C | Am |Dm | G |
C | Am |Dm | G |

 C  อาจเป็นเพราะว่าฝAmนที่โปรยลงมDmา..   ทำเธอมีน้ำตาใGนคืนที่เงียบเหงา C  หรืออาจเป็นเพราะแสAmงอาทิตย์ในยามDmเช้า..   ที่ทำGให้ดาวหล่นหาย

 C  อาจเป็นเพราะว่าลAmมที่พัดที่พDmา..   ทำเราให้ต้องลาGจากกันอย่างนั้นAm   หรืออาจเป็นเพราะฉัEmนไม่ดีอย่างที่ฝัDm   เธอจึงต้องไปG

หรือมันไม่เคยมีเหตุผCก็แค่คนที่เคAmยรักหมดหัวใจDmถ้าวันนี้Gเธอเปลี่ยนไป กี่เหตุผลCต่อให้เธอหAmาคำตอบได้มากDmมายแต่สุดท้าGยเธอก็ไปอยู่ดี

C | Am |Dm | G |

หรือฉันเองต้องเข้าCใจ เพราะว่าใครก็รู้ดีวันนี้เธอมาเปลี่ยAmนไป ฉันควรพอได้สักทีเลิกไปคิDmด เลิกกังวล เลิกไปหาถึงเหตุผล.. G  ของการที่คนจะหมดใจ

แต่มันเจ็บที่วันนั้Amนฉันเคยได้ยืนเคียงข้างวันนี้Emแค่คนที่เธอมองข้ามจากรัDmกที่เต็มกลายเป็นช่องว่างและฉันGต้องทำอย่างไร

* |

F | G |Am | G |
Dm | Em Am |F Dm | G# |

หรือมันไม่เคยมีเหตุผC#ก็แค่คนที่เคA#mยรักหมดหัวใD#mถ้าวันนี้G#เธอเปลี่ยนไป กี่เหตุผC#ต่อให้เธอหA#mาคำตอบได้มากมาD#mแต่สุดท้าG#ยเธอก็ไปอยู่ดี

กี่C#เหตุผลแค่A#mคนที่เคยรักD#m G#เธอ..หมดหัวใC# A#m D#mจ..แต่สุดท้าG#ยเธอก็ไปอยู่ดีC#คอร์ดเพลง กี่เหตุผล Mirrr

เนื้อเพลง กี่เหตุผล (1000REASONS) Mirrrอาจเป็นเพราะว่าฝนที่โปรยลงมา ทำเธอมีน้ำตาในคืนที่เงียบเหงา หรืออาจเป็นเพราะแสงอาทิตย์ในยามเช้า ที่ทำให้ดาวหล่นหาย อาจเป็นเพราะว่าลมที่พัดที่พา ทำเราให้ต้องลาจากกันอย่างนั้น หรืออาจเป็นเพราะฉันไม่ดีอย่างที่ฝัน เธอจึงต้องไป หรือมันไม่เคยมีเหตุผล ก็แค่คนที่เคยรักหมดหัวใจ ถ้าวันนี้เธอเปลี่ยนไป กี่เหตุผล ต่อให้เธอหาคำตอบได้มากมาย แต่สุดท้ายเธอก็ไปอยู่ดี หรือฉันเองต้องเข้าใจ เพราะว่าใครก็รู้ดี วันนี้เธอมาเปลี่ยนไป ฉันควรพอได้สักที เลิกไปคิด เลิกกังวล เลิกไปหาถึงเหตุผล ของการที่คนจะหมดใจ แต่มันเจ็บที่วันนั้นฉันเคยได้ยืนเคียงข้าง วันนี้แค่คนที่เธอมองข้าม จากรักที่เต็มกลายเป็นช่องว่าง และฉันต้องทำอย่างไร หรือมันไม่เคยมีเหตุผล ก็แค่คนที่เคยรักหมดหัวใจ ถ้าวันนี้เธอเปลี่ยนไป กี่เหตุผล ต่อให้เธอหาคำตอบได้มากมาย แต่สุดท้ายเธอก็ไปอยู่ดี กี่เหตุผล แค่คนที่เคยรักเธอ หมดหัวใจ แต่สุดท้ายเธอก็ไปอยู่ดี