ไอ้หนุ่มรถไถ

  พ็อก บิ๊กอายส์   วง FULL   ลูกทุ่ง   คนไกลบ้าน   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไอ้หนุ่มรถไถ พ็อก บิ๊กอายส์ x โอ๋ วง FULL
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชลธี ธารทองเรียบเรียง: พ็อก บิ๊กอายส์

F#m | F#m |

D | Bm | C#m |F#m | F#m |

 A  ได้ขี่รถเก๋งฟังเพลงลูF#mกกรุง   อย่าลืมลูกทุ่งที่ขับรถไถA   หน้F#mา.. พี่ดำEคล้ำด้วยเหงื่อไF#mคล   แต่หัวใจA..ไม่ดำเหมือนคนBmชาวกรุง..E

ไอ้หนุ่มรถไถใจคอไม่F#mดีห่วงแต่แฟนพี่ที่ไปเฟื่องฟุ้Aหวั่F#mน.. เจ้าเพลิEนเสียลืมป้F#mาลุงกลิ่นน้ำปรุงE..เสน่ห์เมืองกรุงเลิศAลอย

ไถไF#mร่..จนผานมันหักอีการ้อAงทัก พี่ก็ชักเศร้F#mาสร้อยห้าปีกว่F#mา.. ตั้งตารอคอBmหรือน้องกลC#mอยไปเป็นเมียน้อย..นายห้าBmงขายยา.. E

ไปเรียนเสริมสวยทำไมตั้F#mงนานป้าลุงทางบ้านเฝ้าห่วงคอAยหาพี่F#m..นั่งคอEยนับวันตั้F#mงตาจนหญ้าคEา..สูงขึ้นมาท่วมหัAวพี่เอง

F#m | F#m | F#m |

F#m | Bm |C#m E | A |

* | ** |

D | Bm |C#m E | A |คอร์ดเพลง ไอ้หนุ่มรถไถ พ็อก บิ๊กอายส์ x โอ๋ วงFULL

เนื้อเพลง ไอ้หนุ่มรถไถ พ็อก บิ๊กอายส์ x โอ๋ วง FULLได้ขี่รถเก๋งฟังเพลงลูกกรุง อย่าลืมลูกทุ่งที่ขับรถไถ หน้า พี่ดำคล้ำด้วยเหงื่อไคล แต่หัวใจไม่ดำเหมือนคนชาวกรุง ไอ้หนุ่มรถไถใจคอไม่ดี ห่วงแต่แฟนพี่ที่ไปเฟื่องฟุ้ง หวั่น เจ้าเพลินเสียลืมป้าลุง กลิ่นน้ำปรุงเสน่ห์เมืองกรุงเลิศลอย ไถไร่จนผานมันหัก อีการ้องทัก พี่ก็ชักเศร้าสร้อย ห้าปีกว่า ตั้งตารอคอย หรือน้องกลอยไปเป็นเมียน้อย นายห้างขายยา ไปเรียนเสริมสวยทำไมตั้งนาน ป้าลุงทางบ้านเฝ้าห่วงคอยหา พี่นั่งคอยนับวันตั้งตา จนหญ้าคาสูงขึ้นมาท่วมหัวพี่เอง