ดอกไม้ในใจเธอ

  บัวชมพู ฟอร์ด   สตริง   ให้กำลังใจ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ดอกไม้ในใจเธอ บัวชมพู ฟอร์ด
เนื้อร้อง: หนึ่ง ณรงค์วิทย์ทำนอง/เรียบเรียง: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

G A | D Bm |
G F#7 | Bm |
G | G F#7 |

 Bm  วันใดที่เธอ..เงียบเหงGาไม่มีใคร A  วันใดที่ใจ..มืดมนF#7และหม่นหมอง Bm  รู้ไหมว่าฉัน..ปวดร้าGวที่ทนมอง..   เห็นเธAอ..เจ็บปวดอยู่อย่างนี้F#7..

 Bm  ขอฉันได้ไหม ให้ฉันGได้เข้าไป.. A  ดูแลใส่ใจ ห่วงใF#7ยจิตใจเธอ Bm  เป็นเหมือนดอกไม้ สดใสGในใจเธอ   ให้เธAอ..เป็นสุขก็พอแล้F#7ว..

 Em  ฉันไม่เป็นไรA ไม่ท้Dอ ไม่เสียใBm Em  ไม่หวังอะไF#7ร เพื่อเธBmอได้ทั้งนั้B7 Em  ฉันขอแค่เพีAยง..ให้เธอDได้ชื่นบาG   ให้E7เธอมีวันที่สดใสA..

จะอยู่เป็นคนสุดท้าGยของเธAอยู่ตรงนี้Bm..แม้Gว่าเธAอไม่มีใคBmร..จะอยู่ดูแลความรัGกเพื่อเธAให้เธDอได้ชื่นใBmอยู่Gเป็นดอกไF#7ม้ในใจเธBm

G F#7 | Bm |
G | A | F#7 |

Bm | G |A | F#7 |

* | ** | ** |

อยู่Gเป็นดอกไม้F#7ในใจเธBmอ..จะGเป็นดอกไม้F#7ในใจเธBmอ..คอร์ดเพลง ดอกไม้ในใจเธอ บัวชมพู ฟอร์ด

เนื้อเพลง ดอกไม้ในใจเธอ บัวชมพู ฟอร์ดวันใดที่เธอเงียบเหงาไม่มีใคร วันใดที่ใจมืดมนและหม่นหมอง รู้ไหมว่าฉันปวดร้าวที่ทนมอง เห็นเธอเจ็บปวดอยู่อย่างนี้ ขอฉันได้ไหม ให้ฉันได้เข้าไป ดูแลใส่ใจ ห่วงใยจิตใจเธอ เป็นเหมือนดอกไม้ สดใสในใจเธอ ให้เธอเป็นสุขก็พอแล้ว ฉันไม่เป็นไร ไม่ท้อ ไม่เสียใจ ไม่หวังอะไร เพื่อเธอได้ทั้งนั้น ฉันขอแค่เพียงให้เธอได้ชื่นบาน ให้เธอมีวันที่สดใส จะอยู่เป็นคนสุดท้ายของเธอ อยู่ตรงนี้ แม้ว่าเธอไม่มีใคร จะอยู่ดูแลความรักเพื่อเธอ ให้เธอได้ชื่นใจ อยู่เป็นดอกไม้ในใจเธอ อยู่เป็นดอกไม้ในใจเธอ จะเป็นดอกไม้ในใจเธอ