สุวรรณมัจฉา (สุพรรณมัจฉา)

  บุหลัน คชรมย์   สตริง   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สุวรรณมัจฉา บุหลัน คชรมย์
เนื้อร้อง/ทำนอง: บุหลัน คชรมย์,ธนวิชญ์ ตันแก้วเรียบเรียง: สุเทพ สายชมพู

C | Am |Dm | G |
F | Em |Dm G | C |

รักCที่ฉันให้ไปมันมีความหมEmาย..มากพอAmหรือเปล่าแต่Cมันก็ต้องเศร้าเมื่อเธอไม่เอGา จึงต้องคืนมาฝาFกแผลใจFm..เอาไว้EmนานแสนนาAmจึงต้องเก็บมัDmน หอบรักGฝังใจลงCดิน

ถ้าเปรียบตัวฉัFน..เหมือนดั่งสุวรรณมัจฉEmที่รอหนุมาDmน..เดินตาGมพระรามไปแสนCไกลทิ้งให้เรFาเก้อหา ทิ้งน้ำตาFmเศร้าเฝ้าใจเหตุไฉDmน..ใยหนอGไม่หวนกลับมC

รักเท่าไหFร่ก็ไร้ค่าเสียน้ำตาFmมากเท่าไหร่เคยรู้ไหDmม..ว่าใคGรนั้นเฝ้ารอCคอยขอแค่เพียFงเธอหันมา..ก่อนจากลEmาไปไกลแสนAmไกลสักคำFได้ไหม หรือเธอหมดใจก็Gพูดมา

F | Em |Dm G | C |

F G | Em Am |Dm G | C C7 |

* |

ความรักของฉัFน..เปรียบดังภูผEmเธอลืมสัญญDmา..ความรัGกที่ให้กันCไว้เธอบอกว่ารัFก..ฝังใจเอาEmไว้รักมากเท่าไDmร แต่สุดท้าGยก็ต้องจากCลา

สุวรรณมัจฉDmานอนจมน้ำตGา..ด้วยความเศร้าเอย

F | Em Am |Dm G | C | C |คอร์ดเพลง สุวรรณมัจฉา บุหลัน คชรมย์

เนื้อเพลง สุวรรณมัจฉา (สุพรรณมัจฉา) บุหลัน คชรมย์รักที่ฉันให้ไป มันมีความหมายมากพอหรือเปล่า แต่มันก็ต้องเศร้า เมื่อเธอไม่เอา จึงต้องคืนมา ฝากแผลใจเอาไว้นานแสนนาน จึงต้องเก็บมัน หอบรักฝังใจลงดิน ถ้าเปรียบตัวฉันเหมือนดั่งสุวรรณมัจฉา ที่รอหนุมานเดินตามพระรามไปแสนไกล ทิ้งให้เราเก้อหา ทิ้งน้ำตาเศร้าเฝ้าใจ เหตุไฉนใยหนอไม่หวนกลับมา รักเท่าไหร่ก็ไร้ค่า เสียน้ำตามากเท่าไหร่ เคยรู้ไหมว่าใครนั้นเฝ้ารอคอย ขอแค่เพียงเธอหันมา ก่อนจากลาไปไกลแสนไกล สักคำได้ไหม หรือเธอหมดใจก็พูดมา ความรักของฉันเปรียบดังภูผา เธอลืมสัญญาความรักที่ให้กันไว้ เธอบอกว่ารักฝังใจเอาไว้ รักมากเท่าไร แต่สุดท้ายก็ต้องจากลา สุวรรณมัจฉานอนจมน้ำตา ด้วยความเศร้าเอย