เฮ็ดโตบ่เป็นตาฮัก

  ดิด คิตตี้   ลูกทุ่ง   อีสาน   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เฮ็ดโตบ่เป็นตาฮัก ดิด คิตตี้
เนื้อร้อง: ยุ้ย มานะศักดิ์,กอล์ฟ สุทธิพงษ์ทำนอง: ยุ้ย มานะศักดิ์เรียบเรียง: ธงชัย ธาวรโชติสังกัดค่าย: KHANNA MUSIC (คันนามิวสิค)

A# C | Am Dm |
Gm C | F | C |

เจ้าคFงบ่เหมาะกับอ้ายดอกเฮAmามันบ่สมกันดอกDmงบ่คู่ควรจั่งเข้ากัCนบ่ได้เลย A#  เฮาคงบ่แม่นเนื้อคู่Amที่สวรรค์ส่งมา Gm  ย้อนเวทนาเจ้าจึงเสCยเตยเวย

เจ้าคFงบ่เหมาะกับอ้ายดอกเฮAmามันบ่สมกันดอกเจ้Dmาคู่ควรกับเขาจังเข้ากันCได้ดีเบิ่A#งเจ้ามีความสุขทุกครAmาเจ้าคงฮู้สึกดีGmตอนบ่มีอ้ายไปCวุ่นวาย..

อ้ายก็ทุ่มเทA#ให้เจ้าอยู่ฝ่ายเดีCยวทุกทีแต่บ่มีAmวี่แววสิเข้Dmาใจกันคือเจ้าเป็นไฟA#อ้ายเป็นน้ำมัAmอยู่กันคนละฝาGmกฟ้า..   C

เฮ็ดโตบ่เป็นตาฮัFกน่ารักคือจั่C/Eตอนเริ่มคบกัDmน ตอนบ่ทันมีเขCอีหยังกะเขA#า กินข้าวกะเขAmเบิ่งหนังกะเขGmา บ่มีเฮาจักเหตุCการณ์

ฉันคงต้องยอFมพ่ายแพ้คนที่ไม่C/Eใช่ฉันคนที่เคDmยฮักกันมานาCคงเหมิGmดความหมาย.. Cย้อนเฮาเข้ากันบ่ได้Fเลย

A# C | Am Dm |

A# Am | Gm |C | F | C |

* | ** |

ฉันคงต้องยอFมพ่ายแพ้คนที่ไม่C/Eใช่ฉันคนที่เคDmยฮักกันมานาCคงเหGm AmมิดความหมA# Cาย

** | *** |

ย้อนเฮาเข้ากัFนบ่ได้เลย่คอร์ดเพลง เฮ็ดโตบ่เป็นตาฮัก ดิด คิตตี้

เนื้อเพลง เฮ็ดโตบ่เป็นตาฮัก ดิด คิตตี้เจ้าคงบ่เหมาะกับอ้ายดอก เฮามันบ่สมกันดอก คงบ่คู่ควรจั่งเข้ากันบ่ได้เลย เฮาคงบ่แม่นเนื้อคู่ที่สวรรค์ส่งมา ย้อนเวทนาเจ้าจึงเสยเตยเวย เจ้าคงบ่เหมาะกับอ้ายดอก เฮามันบ่สมกันดอก เจ้าคู่ควรกับเขาจังเข้ากันได้ดี เบิ่งเจ้ามีความสุข ทุกคราเจ้าคงฮู้สึกดี ตอนบ่มีอ้ายไปวุ่นวาย อ้ายก็ทุ่มเทให้เจ้าอยู่ฝ่ายเดียวทุกที แต่บ่มีวี่แววสิเข้าใจกัน คือเจ้าเป็นไฟอ้ายเป็นน้ำมัน อยู่กันคนละฝากฟ้า เฮ็ดโตบ่เป็นตาฮักน่ารักคือจั่ง ตอนเริ่มคบกัน ตอนบ่ทันมีเขา อีหยังกะเขา กินข้าวกะเขา เบิ่งหนังกะเขา บ่มีเฮาจักเหตุการณ์ ฉันคงต้องยอมพ่ายแพ้คนที่ไม่ใช่ฉัน คนที่เคยฮักกันมานาน คงเหมิดความหมาย ย้อนเฮาเข้ากันบ่ได้เลย ฉันคงต้องยอมพ่ายแพ้ คนที่ไม่ใช่ฉัน คนที่เคยฮักกันมานาน คงเหมิดความหมาย ย้อนเฮาเข้ากันบ่ได้เลย่