ดวงตา ดารา จักรวาล (Magic Eye)

  FREEHAND   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ดวงตา ดารา จักรวาล FREEHAND
เนื้อร้อง/ทำนอง: Thanotch Laoha

B | B |E | E |

B | B |E | E |

 B  ค่ำคือที่มีเธอเคียงข้างกันE   สวยงามจับใจเหลือเกินกว่าทุกBคืน   หมื่นล้านคืน..ที่เคยEผ่าน..

 B  แม้มีดวงดาวมากมายร้อยพัE   สวยงามพร่างพรายเท่าไร   แต่สายBตา..ของเธอ..   ทำให้ดาEวหายไป..

รอบกายตรC#mงนี้..เห็นเพียงแต่Eเธอ..

ขอแค่มองตาเธBอนาน ๆมองเข้าไปจนฉัEนละลายให้ดวงตาเธอดึC#mงฉันไว้ ไม่มองไปไหนจัEกรวาลอยู่ตรEmงนี้ตอนนี้Bจริง ๆ ไม่มีดาวดวงไหEนที่มี..เสียงประกายเท่าตC#mาคู่นี้..คืนนี้E.. อย่าEmเพิ่งไปไห(B)

B | B |C#m | E |

 B  ขอแค่มีเธออยู่เคียงข้างกัE   ทุกความสับสนมืดมนก็หาBยไป   จากหัวใจมีเพียงเธEอที่ชัดเจน

* | ** |

B | B |E | E |

C#m | C#m |E | Em |

** |คอร์ดเพลง ดวงตา ดารา จักรวาล FREEHAND

เนื้อเพลง ดวงตา ดารา จักรวาล (Magic Eye) FREEHANDค่ำคือที่มีเธอเคียงข้างกัน สวยงามจับใจเหลือเกินกว่าทุกคืน หมื่นล้านคืนที่เคยผ่าน แม้มีดวงดาวมากมายร้อยพัน สวยงามพร่างพรายเท่าไร แต่สายตาของเธอ ทำให้ดาวหายไป รอบกายตรงนี้ เห็นเพียงแต่เธอ ขอแค่มองตาเธอนานๆ มองเข้าไปจนฉันละลาย ให้ดวงตาเธอดึงฉันไว้ ไม่มองไปไหน จักรวาลอยู่ตรงนี้ ตอนนี้จริงๆไม่มีดาวดวงไหนที่มี เสียงประกายเท่าตาคู่นี้ คืนนี้ อย่าเพิ่งไปไหน ขอแค่มีเธออยู่เคียงข้างกัน ทุกความสับสนมืดมนก็หายไป จากหัวใจมีเพียงเธอที่ชัดเจน