ก่อนพรุ่งนี้ (Moment)

  FREEHAND   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ก่อนพรุ่งนี้ FREEHAND
เนื้อร้อง/ทำนอง: Thanotch Laoha

C | Am |Dm | G |

ดาCว.. ที่ลอยบนฟ้Amานับพันส่องแสDmงสวยงามเท่าไรแต่รู้Gว่าคงไม่ใช่นิรันดร์

เธCอ.. ที่อยู่ตรงนี้Amข้างกันแววตDmาช่างส่องประกายงดงามกว่าดวGงดาวทั้งจักรวาล

ได้Fโปรด.. อยู่ตรงนี้Fmก่อน..ให้ฉัEmนได้จดจำ..ช่วAmงเวลาที่A7เธออDmยู่กับฉันก่อนวัGนพรุ่งนี้..

โอ้ที่Cรัก.. หากคืAmนนี้..เป็นคืDmนสุดท้ายที่ฉัGนได้หายใจอยู่ตรCงนี้.. อย่าไปAmไหน..ควDmามทรงจำสุดท้าย ฉันขGอ(ให้เป็นภาพเธอ)

C | Am |Dm | G |

อยCาก.. อยู่ตรงนี้AmแสนนานเพราะฉัDmนไม่รู้เมื่อไรจะได้Gพบเธออีกครั้ง

* | ** | ** |

C | Am |Dm | G |C |คอร์ดเพลง ก่อนพรุ่งนี้ FREEHAND

เนื้อเพลง ก่อนพรุ่งนี้ (Moment) FREEHANDดาว ที่ลอยบนฟ้านับพัน ส่องแสงสวยงามเท่าไร แต่รู้ว่าคงไม่ใช่นิรันดร์ เธอ ที่อยู่ตรงนี้ข้างกัน แววตาช่างส่องประกายงดงาม กว่าดวงดาวทั้งจักรวาล ได้โปรด อยู่ตรงนี้ก่อน ให้ฉันได้จดจำช่วงเวลาที่เธออยู่กับฉัน ก่อนวันพรุ่งนี้ โอ้ที่รัก หากคืนนี้ เป็นคืนสุดท้ายที่ฉันได้หายใจ อยู่ตรงนี้ อย่าไปไหน ความทรงจำสุดท้าย ฉันขอให้เป็นภาพเธอ อยาก อยู่ตรงนี้แสนนาน เพราะฉันไม่รู้เมื่อไร จะได้พบเธออีกครั้ง