ดอกไม้จะบาน (Raise)

  FREEHAND   สตริง   ให้กำลังใจ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ดอกไม้จะบาน FREEHAND
เนื้อร้อง/ทำนอง: Thanotch Laoha

A | A |D | D |F#m | E |D | D |

 A  แค่หวังว่ามีสักวัDน..   ดอกไม้ในใจที่ปลูF#mกไว้   จะสวยEงามดั่งควาDมฝัน

 A  ทุ่มเทไปทุกอย่าD   เฝ้ารอคอยฤดูF#m   อยู่ในเงEามืดมิด ให้ผ่านDไป

คำถาF#mมมากมายในใจ Eเมื่อไรฤดูมืDดมนจะผ่านไปเมฆฝF#mนสีดำข้างในหัEวใจไม่นาDนมันคงสดใส

สักวันดอกไม้AจะบานจะรอคอยฤDดูกาลสักวันพายุF#mจะอันตรธาEน้ำตาจะหายDไปสักวันดอกไม้Aจะบานไม่นานเราคงDเข้าใจแม้การรอคอF#mย จะยาวจะนาEเนิ่นนานเท่าไรD..คงมีความหมาย..

 A  และฉันยังคงEหวังอยู่D   กลิ่นหอมที่เคยเฝ้าF#mรอ   ดอกใบผลิEบาน สวยงาDมเท่าไร

* | ** | ** |

สักวันดอกไม้AจะบานจะรอคอยฤดูDกาล (คงมีความหมาย)สักวันพายุF#mจะอันตรธาEน้ำตาจะหายDไป..

A |คอร์ดเพลง ดอกไม้จะบาน FREEHAND

เนื้อเพลง ดอกไม้จะบาน (Raise) FREEHANDแค่หวังว่ามีสักวัน ดอกไม้ในใจที่ปลูกไว้ จะสวยงามดั่งความฝัน ทุ่มเทไปทุกอย่าง เฝ้ารอคอยฤดู อยู่ในเงามืดมิด ให้ผ่านไป คำถามมากมายในใจ เมื่อไรฤดูมืดมนจะผ่านไป เมฆฝนสีดำข้างในหัวใจ ไม่นานมันคงสดใส สักวันดอกไม้จะบาน จะรอคอยฤดูกาล สักวันพายุจะอันตรธาน น้ำตาจะหายไป สักวันดอกไม้จะบาน ไม่นานเราคงเข้าใจ แม้การรอคอย จะยาวจะนาน เนิ่นนานเท่าไร คงมีความหมาย และฉันยังคงหวังอยู่ กลิ่นหอมที่เคยเฝ้ารอ ดอกใบผลิบาน สวยงามเท่าไร สักวันดอกไม้จะบาน จะรอคอยฤดูกาล คงมีความหมาย สักวันพายุจะอันตรธาน น้ำตาจะหายไป