นางฟ้ามหาลัย

  วงกามเทพ   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง นางฟ้ามหาลัย วงกามเทพ
เนื้อร้อง/ทำนอง: จัมโบ้ กามเทพเรียบเรียง: วงกามเทพ,josh dj studio

รถเครื่องเธอคC#mงนั่งไม่ได้Aมันไม่บาBยเหมือนเขรถยEนต์เธอเปลียนไF#mปเป็นคนละคBเมื่อวันที่เขEาเดินเข้ามG#ห้องเช่าเก่า ๆC#m อยู่ไม่ได้AมันแคBบ มันร้อน รกหู รกตC#mคงไม่เหมาAะสมกับนางฟ้Bามหาลัยอย่าEงเธอ

C#m A | B C#m |
A B | E B |

ได้รู้จัC#mกกับเธอ..ตอนเรียG#mนอยู่ ว.ค.ตอนAเธอยังไม่อ้อBร้อสักเท่าไC#mเธอดูC#mน่ารัก เรียบร้อG#mยสดใสตั้งใจAเล่าเรีBยนศึกษC#m

จีบเธC#mอไม่นาน ก็ได้เป็G#mนแฟนกันเหAมือนหมาวัBดกับดอกฟ้C#mทั้งเรื่C#mองฐานะ และเรื่G#mองหน้าตาฉัAนไม่เอBาไหนเลC#m

 F#m  เหมือนเธอ..จะคบฉันC#mไปพลาง ๆ   เมื่อเจอทาAงที่ดีกว่า ก็ทิ้งG#กันไป

** |

C#m A | B C#m |
F#m B | E |

A B | G#m C#m |
A B | E |

* | ** |

คงไม่เหมAาะสมกับนางฟ้Eามหาลัยอย่างEเธอคอร์ดเพลง นางฟ้ามหาลัย วงกามเทพ

เนื้อเพลง นางฟ้ามหาลัย วงกามเทพรถเครื่องเธอคงนั่งไม่ได้ มันไม่บายเหมือนเขรถยนต์ เธอเปลียนไปเป็นคนละคน เมื่อวันที่เขาเดินเข้ามา ห้องเช่าเก่าๆอยู่ไม่ได้ มันแคบ มันร้อน รกหู รกตา คงไม่เหมาะสมกับนางฟ้ามหาลัยอย่างเธอ ได้รู้จักกับเธอตอนเรียนอยู่ ว.ค.ตอนเธอยังไม่อ้อร้อสักเท่าไร เธอดูน่ารัก เรียบร้อยสดใส ตั้งใจเล่าเรียนศึกษา จีบเธอไม่นาน ก็ได้เป็นแฟนกัน เหมือนหมาวัดกับดอกฟ้า ทั้งเรื่องฐานะ และเรื่องหน้าตา ฉันไม่เอาไหนเลย เหมือนเธอจะคบฉันไปพลางๆ เมื่อเจอทางที่ดีกว่า ก็ทิ้งกันไป คงไม่เหมาะสมกับนางฟ้ามหาลัยอย่างเธอ