ห่วงแฟน

  ก้อย กินรี   เพื่อชีวิต   ใต้   คนไกลบ้าน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ห่วงแฟน ก้อย กินรี

A | F#m |A | F#m |
A | F#m |Bm E | A E |

บอกกับพี่Aว่าน้องจะไปเรียนราF#mสาวอิสลาEม แม่คนงามปัตตานีAไปอยู่เมืองกรุAง อย่าลิ้มผ้าถุงเจ็ตสีF#mอย่าลิ้มตัวพี่Bm อย่าลืมเสียงปี่EโนราA Eห์

อย่าลืมสุเหร่Aาที่เราเคยละหมF#mาดพี่กลัวอาฆาEต กลัวน้องลืมเทว่Aไปอยู่ไกล ๆA พี่บ่าวข้องใจเป็นบ้F#mผิดพลาดขึ้นมBmา แล้วใครที่ช่วEยเหลือน้A Eอง

พี่Aรักน้องอย่างแรC#mพี่แหBmลงก็เพราะว่าใจEมันข้AองอยAากให้สาวไตร่ตรC#mองอย่ามอBmงพี่บ่าวให้เป็Eนส่วนเกิA E

บอกกับพี่Aว่าน้องไปเรียนต่F#mอยู่ กทมE. สักสี่ห้าปีAให้ตั้งใจเรีAยน พากเพียรคนดีF#mหนุ่มปัตตานีBmยังห่วงหEาอาทA E

A | F#m |A | F#m |
A | F#m |Bm E | A E |

A | F#m |A | F#m |
A | F#m |Bm E | A E |

* | ** |

A | F#m |A | F#m |
A | F#m |Bm E | A E |

D E | A F#m |
D E | A F#m |
D E | A E |A |คอร์ดเพลง ห่วงแฟน ก้อย กินรี

เนื้อเพลง ห่วงแฟน ก้อย กินรีบอกกับพี่ว่าน้องจะไปเรียนราม สาวอิสลาม แม่คนงามปัตตานี ไปอยู่เมืองกรุง อย่าลิ้มผ้าถุงเจ็ตสี อย่าลิ้มตัวพี่ อย่าลืมเสียงปี่โนราห์ อย่าลืมสุเหร่าที่เราเคยละหมาด พี่กลัวอาฆาต กลัวน้องลืมเทว่า ไปอยู่ไกลๆพี่บ่าวข้องใจเป็นบ้า ผิดพลาดขึ้นมา แล้วใครที่ช่วยเหลือน้อง พี่รักน้องอย่างแรง พี่แหลงก็เพราะว่าใจมันข้อง อยากให้สาวไตร่ตรอง อย่ามองพี่บ่าวให้เป็นส่วนเกิน บอกกับพี่ว่าน้องไปเรียนต่อ อยู่ กทม.สักสี่ห้าปี ให้ตั้งใจเรียน พากเพียรคนดี หนุ่มปัตตานียังห่วงหาอาทร