พี่ชาย

  ป้าง นครินทร์   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง พี่ชาย ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์
สังกัดค่าย: Sony Music

A | D |
A | D |

 D  เธอบอกว่ารักEเรา A  มองเราเหมือนพี่Dชาย D  ไม่คิดไม่เห็นEเราเป็นอย่างอื่นAเลย

 D  เธอเอ่ยอย่างนี้Eมา A  ทำเอาเราเงียบไD D  ทั้ง ๆ ที่ใจEแหลกสลาA

 D  ถ้างั้นที่แล้Eวมา..   เธอคงAไม่คิดเหมือนเรD A  เรามันเข้าEข้างตัวเองมากไปD A  ถ้ารักเหมือนพี่Eชาย   ก็กลาAยเป็นเรารักเก้D D  และถ้าเธอรู้Eคงน่าละอา(A)

A | D |

 D  เจ็บปวดและเสียEใจ A  ใครรู้คงอายDเขา D  ชอบคิด ชอบเหมEา เอาเองเรื่อยไปA

 D  อยากบอกว่ารักEเธอ A  กลัวเธอจะเข้าDใจ.. D  ว่าเป็นความรัEกจากพี่Aชาย

** |

D E | A D |D E | A |
D E | A D |F G | A |F G | A |

** |

 D  จะเก็บเป็นเรื่องEราว.. A  ลึก ๆ อยู่ในDใจ D  ไม่ให้เธอรู้Eถึงความเปลี่ยนแปAลง

 D  เปลี่ยนบทเป็นพี่Eชาย A  พี่ชายต้องเข้มDแข็ง D  และพร้อมมาดูแลEเธอเสมA D  เธอคนนี้A | D..   น้องสาAว..คอร์ดเพลง พี่ชาย ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์

เนื้อเพลง พี่ชาย ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์เธอบอกว่ารักเรา มองเราเหมือนพี่ชาย ไม่คิดไม่เห็นเราเป็นอย่างอื่นเลย เธอเอ่ยอย่างนี้มา ทำเอาเราเงียบไป ทั้งๆที่ใจแหลกสลาย ถ้างั้นที่แล้วมา เธอคงไม่คิดเหมือนเรา เรามันเข้าข้างตัวเองมากไป ถ้ารักเหมือนพี่ชาย ก็กลายเป็นเรารักเก้อ และถ้าเธอรู้คงน่าละอาย เจ็บปวดและเสียใจ ใครรู้คงอายเขา ชอบคิด ชอบเหมา เอาเองเรื่อยไป อยากบอกว่ารักเธอ กลัวเธอจะเข้าใจ ว่าเป็นความรักจากพี่ชาย จะเก็บเป็นเรื่องราว ลึกๆอยู่ในใจ ไม่ให้เธอรู้ถึงความเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนบทเป็นพี่ชาย พี่ชายต้องเข้มแข็ง และพร้อมมาดูแลเธอเสมอ เธอคนนี้ น้องสาว