อวยพรน้องเพ็ญ

  สลา คุณวุฒิ   ลูกทุ่ง   คิดถึง   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อวยพรน้องเพ็ญ สลา คุณวุฒิ
เนื้อร้อง/ทำนอง: สลา คุณวุฒิ

Cm A# | Cm Gm |
Cm A# | Gm |

Cm | D# A# |
Cm Fm | Cm |

ฝากคำรำพันCm..ผ่านแสงจันทร์ไปบ้านน้องเพ็D#คืนนี้A#พระจันทร์สวยเด่Cmโอ้น้องเพ็A#ญเจ้ามองหรือGmเปล่า

เหมือนโดนมีดเข่Fmข่าวน้องเพ็Cmญจะเป็นเจ้าสFmาวหากเจ้FามองเดือนสกาCmจะเห็นเงาน้ำตาของGmพี่

ไม่กล้ามางาCmฝากแสงจันทร์ส่องลาน้องD#เพ็ญฝากนวA#ลแสงจันทร์สวยเด่Cmบอกน้องเพ็A#ญ เจ้าจงโชGmคดี

คู่เคียงเจ้าบ่Fmาวผูกฝ้ายขาCmววันเข้าพิธีFmป้อนไข่Fเมื่อวันบายศCmรีอยู่ดีกินดีA# พี่ขออCm Gmวยชัย

Cm Gm |

พี่G#คงเป็A#นได้เพียงแฟนCmเก่าได้งมเพียงเงG#า แต่เขA#าได้ครองกายGmใจเหมือนฝันแล้วตื่Fmน..มาพCmบกับความปรFmาชัยเพ็ญจ๋Fาพี่ต่ำเกินไปCmต้องตัดใจขอลาไปGmก่อน

ฝากดวงจันทCmรา..ส่องแสงมาอำลาน้องเD#พ็ญคืนใดA#ที่จันทร์ลอยเด่Cmให้เจ้าเห็A#นถึงใจอGmาธรณ์สัญญารักเก่Fmพี่ส่งคืCmนด้วยแสงเดือนรFmอนบอกจัFนทร์ส่องถึงห้องนอCmร่วมอวยพA#ร วิวาห์น้องเD#พ็ญ

Cm | D# A# |Cm F | Gm |

Fm Cm | Fm F |
Cm A# | Cm |

* |

Fm | D# |Cm Fm | Cm |คอร์ดเพลง อวยพรน้องเพ็ญ สลา คุณวุฒิ

เนื้อเพลง อวยพรน้องเพ็ญ สลา คุณวุฒิฝากคำรำพัน ผ่านแสงจันทร์ไปบ้านน้องเพ็ญ คืนนี้พระจันทร์สวยเด่น โอ้น้องเพ็ญเจ้ามองหรือเปล่า เหมือนโดนมีดเข่น ข่าวน้องเพ็ญจะเป็นเจ้าสาว หากเจ้ามองเดือนสกาว จะเห็นเงาน้ำตาของพี่ ไม่กล้ามางาน ฝากแสงจันทร์ส่องลาน้องเพ็ญ ฝากนวลแสงจันทร์สวยเด่น บอกน้องเพ็ญ เจ้าจงโชคดี คู่เคียงเจ้าบ่าว ผูกฝ้ายขาววันเข้าพิธี ป้อนไข่เมื่อวันบายศรี อยู่ดีกินดี พี่ขออวยชัย พี่คงเป็นได้เพียงแฟนเก่า ได้งมเพียงเงา แต่เขาได้ครองกายใจ เหมือนฝันแล้วตื่นมาพบกับความปราชัย เพ็ญจ๋าพี่ต่ำเกินไป ต้องตัดใจขอลาไปก่อน ฝากดวงจันทรา ส่องแสงมาอำลาน้องเพ็ญ คืนใดที่จันทร์ลอยเด่น ให้เจ้าเห็นถึงใจอาธรณ์ สัญญารักเก่า พี่ส่งคืนด้วยแสงเดือนรอน บอกจันทร์ส่องถึงห้องนอน ร่วมอวยพร วิวาห์น้องเพ็ญ