วาสนาพี่ได้หม้าย

  คัพเค้กแบนด์   จอนนี่ วงศ์สุวัฒน์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง วาสนาพี่ได้หม้าย สนุ๊ก คัพเค้ก x จอนนี่ วงศ์สุวัฒน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: จอนนี่ วงศ์สุวัฒน์เรียบเรียง: ปริทัศน์ ระฆังทอง

G | D |Em | Em |
G | D |C | D |

น้อGง.. เป็Dนลูกสาวบ้านไหEmน..พี่G.. อยากเข้Dาไปทำความรู้จักEm..อยGาก.. จะถาDมน้องมีแฟนแล้วหรือEmยัง..ถ้ายัCงไม่มี หัวใจDดวงนี้ พี่ขอGจอง..

เธGอ.. ช่างสวDย ผิวขาว นัยน์ตาคEmม..ฟ้Gา..เบื้องบDนลิขิตเธอลงมาจาEmกสวรรค์ชายGใด..ที่เห็นDเธอ ต้องมนตรEmาเธอทุกครั้งอยากตะโกCนออกไปดัง ๆDว่าพี่นิหลงรักGน้องอย่างแรง

คำหวานCพี่แหลงหม้ายเDป็นแต่พี่เน้BmนถึงการกระทำEmรับรอCงไม่ผิดหวัง.. น้องเห้Dอ..

วาสนาของเธCอคงเป็นเขDวาสนาของเรBmาต้องมานั่งเหลาหัEmหัวใจCที่ยังเต้นรัDว เพราะหลงรักเธอจัGน้องอยู่น่ารัCก ตรงสเปDพอพี่เห็Bmนแล้วใจพี่สั่Emอิว่าCพันพือมั้ง ถ้าเรDาเป็นแฟนกัน..(ความฝันฉันคงGเป็นจริง)

C | D |Bm | Em |
Am | D |G | G |

C | D |Bm | Em |
Am | D |G | G |

* | ** | ** |

อิว่Cาพันพือมั้ง ถ้าเรDามารักกันความฝันฉันคGงเป็นจริงคอร์ดเพลง วาสนาพี่ได้หม้าย สนุ๊ก คัพเค้กแบนด์ x จอนนี่ วงศ์สุวัฒน์

เนื้อเพลง วาสนาพี่ได้หม้าย สนุ๊ก คัพเค้กแบนด์ x จอนนี่ วงศ์สุวัฒน์น้อง เป็นลูกสาวบ้านไหน พี่ อยากเข้าไปทำความรู้จัก อยาก จะถามน้องมีแฟนแล้วหรือยัง ถ้ายังไม่มี หัวใจดวงนี้ พี่ขอจอง เธอ ช่างสวย ผิวขาว นัยน์ตาคม ฟ้าเบื้องบนลิขิตเธอลงมาจากสวรรค์ ชายใดที่เห็นเธอ ต้องมนตราเธอทุกครั้ง อยากตะโกนออกไปดังๆ ว่าพี่นิหลงรักน้องอย่างแรง คำหวานพี่แหลงหม้ายเป็น แต่พี่เน้นถึงการกระทำ รับรองไม่ผิดหวัง น้องเห้อ วาสนาของเธอคงเป็นเขา วาสนาของเราต้องมานั่งเหลาหัว หัวใจที่ยังเต้นรัว เพราะหลงรักเธอจัง น้องอยู่น่ารัก ตรงสเปค พอพี่เห็นแล้วใจพี่สั่น อิว่าพันพือมั้ง ถ้าเราเป็นแฟนกัน ความฝันฉันคงเป็นจริง อิว่าพันพือมั้ง ถ้าเรามารักกัน ความฝันฉันคงเป็นจริง