ห่างไกล

  ยิว คนเขียนเพลง   เพื่อชีวิต   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ห่างไกล ยิว คนเขียนเพลง

D | Em Bm |Em A | D A |

D | Em Bm |Em A | D A |

วัDนเวลาแสนนาน ผ่านไEmปฉันยังคงอยู่BmเพีEmยงให้เธอรับรู้A ถึงยามห่าDงไกล   A

เป็DนสำเนียงขับขานฝากเพEmลงนี้ลอยล่องไBmเป็Emนดั่งกำลังใจAให้เธDอ..

ฝากหัวใEmจให้กับเธอในวันต้องลBmดั่งสัญญEmาได้กลับมAาอยู่เคียงชิดใกD D7ล้..เก็บรอยยิ้Gมที่งดงาAมเอาไว้ข้างใD Bmน..แม้เธอห่างไกEmจะนานเพียงไหAน ฉันยังเฝ้าDรอ.. A

เพีDยงชั่ววันผันผ่าน แต่ใEmจฉันยังไม่เปลี่BmยนยัEmงว่ายเวียนด้วยรัAก และศรัทธD Aา..มอDงฟากฟ้าสีคราม ยังคิEmดถึงเธอเกินกว่BmเรEmายังอยู่ใต้ฟ้AาเดียวกัD (A)

Em | Bm |Em | D D7 |

G A | D Bm |Em A | D |

* | ** |

D | Em Bm |Em A | D A |

D | Em Bm |Em A | D |คอร์ดเพลง ห่างไกล ยิว คนเขียนเพลง

เนื้อเพลง ห่างไกล ยิว คนเขียนเพลงวันเวลาแสนนาน ผ่านไปฉันยังคงอยู่ เพียงให้เธอรับรู้ ถึงยามห่างไกล เป็นสำเนียงขับขาน ฝากเพลงนี้ลอยล่องไป เป็นดั่งกำลังใจให้เธอ ฝากหัวใจให้กับเธอในวันต้องลา ดั่งสัญญาได้กลับมาอยู่เคียงชิดใกล้ เก็บรอยยิ้มที่งดงามเอาไว้ข้างใน แม้เธอห่างไกล จะนานเพียงไหน ฉันยังเฝ้ารอ เพียงชั่ววันผันผ่าน แต่ใจฉันยังไม่เปลี่ยน ยังว่ายเวียนด้วยรัก และศรัทธา มองฟากฟ้าสีคราม ยังคิดถึงเธอเกินกว่า เรายังอยู่ใต้ฟ้าเดียวกัน