รักเขาทำไม

  ยิว คนเขียนเพลง   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รักเขาทำไม ยิว คนเขียนเพลง

D A/C# | Bm A |
D A/C# | Bm A |
D | A |

เขDา..นั้นมีAคู่อยู่แล้BmเขารัAกปักใจแน่แน่Dแล้วเธAอรักเขาทำBm Aไม

เขามีลูกน้อGย..เป็นพยาAนรักไว้ข้างกาDด้วยความรักปักดวงEmใจที่เขAาให้กับครอบDครัว   D7

เขGา.. คงAรักเธอเหมือนDกันรักเพราะใกล้ชิดกัEmศีลธรรAมก็กั้นไม่ไD D7หวแต่รักที่เธGอ..ให้เขAา.. รักGนั้นเพื่ออะไรF#mครอบครัEmวเขาอยู่กับใครถ้าเธAอไปแย่งเขามD A

คิDด..แล้วชวAนให้ยิ่งสงสาBmรักแล้Aวยิ่งทรมาDน น้ำตามันตกข้างใBmเลิกกันวันนี้G ให้เขAากลับตัวกลับใจDยอมรับเป็นผู้แพ้ไEmป ฟ้าคงAอภัยให้Dเธอ.. A

D A/C# | Bm |G A | D |

G A | D A/C# Bm |Em A | D |

* | ** |

Bm | Em |A | D |คอร์ดเพลง รักเขาทำไม ยิว คนเขียนเพลง

เนื้อเพลง รักเขาทำไม ยิว คนเขียนเพลงเขานั้นมีคู่อยู่แล้ว เขารักปักใจแน่แน่ว แล้วเธอรักเขาทำไม เขามีลูกน้อยเป็นพยานรักไว้ข้างกาย ด้วยความรักปักดวงใจ ที่เขาให้กับครอบครัว เขา คงรักเธอเหมือนกัน รักเพราะใกล้ชิดกัน ศีลธรรมก็กั้นไม่ไหว แต่รักที่เธอให้เขา รักนั้นเพื่ออะไร ครอบครัวเขาอยู่กับใคร ถ้าเธอไปแย่งเขามา คิดแล้วชวนให้ยิ่งสงสาร รักแล้วยิ่งทรมาน น้ำตามันตกข้างใน เลิกกันวันนี้ ให้เขากลับตัวกลับใจ ยอมรับเป็นผู้แพ้ไป ฟ้าคงอภัยให้เธอ