เราคงจะได้พบกัน

  เบิร์ด ธงไชย   อัญชลี จงคดีกิจ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เราคงจะได้พบกัน เบิร์ด ธงไชย Feat. ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปัณฑพล ประสารราชกิจ,ธิติวัฒน์ รองทองเรียบเรียง: ธิติวัฒน์ รองทองสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

เธอไปอยู่ที่Cไหน เธอจะอยู่ใกล้G/Bไกลเธอจะรู้ไหAmมว่ายังมีใครตามหGmา..เธอนาCนแทบจะขาFดใจ และได้แต่ถอEmนใจเพราะยังไม่รู้Dmว่าจะได้เจอกันไหG

ฉันรอเธอตรCงนี้ รอเธออยู่ตรG/Bงนี้มันพอจะมีAmทางใดที่เราจะหGmากันเจCอหรือไFม่หรือเราจะเจEmอกันแค่เพียงฝันไป

Dm Em | F G |

ฉัCนฝันถึงใครสักคEmนมาเนิ่นนานแลDmะฉันไม่ต้องการเป็Gนแค่ฝันไปฉัCนจึงเดินทางออกตามหAmครึ่งที่ฉันขาดหาDmG

และฉัCนก็เฝ้ารอสักคEmนอยู่ตรงนี้Dmนที่จะทำให้หนึ่Gงใจดวงนี้เต้Emนเป็นทำนอง เป็นคำร้อAmงคำคล้องจองหัวใจมัDmนบอกอย่างนั้G

จะร้ายจะดีไม่มีEmใครเลFยจะรู้แม้รักมันคือความเสี่EmยงจะลอFง.. หGาดู

* |

ฉันรอเธอตรCงนี้ รอเธออยู่ตรG/Bงนี้มันพอจะมีAmทางใดที่เราจะหGmากันเจCอหรือไม่FหรือเราจะเจEmอกันแค่เพียงฝันDm Emไป..เรFาจึงจะได้Gพบกัน..

 A#  หากความฝัFนเป็นของขวัญวันสุดท้าAm   บทเพลงนี้จะตามหาเธอต่อไปA#   แม้ว่าสาFยลมจะพัดเราจากไกDm   ทำนองEmเหล่านั้นFยังดังGอยู่

C | G/B |Am | Gm C |
F | Em |Dm | G |

C | G/B |Am | Gm C |
F | Em |Dm | G |

* |

ฉันรอเธอตรCงนี้ รอเธออยู่ตรG/Bงนี้มันพอจะมีAmทางใดที่เราจะหGmากันเจCอหรือไม่Fหากตื่นจากฝัEmน ทำนองยังฝังใDm Emจ..หากตื่นจากฝัFนทำนองยังGฝังใจDm Em..เรFาคงจะได้Gพบกัน..

C | G/B |Am | F |คอร์ดเพลง เราคงจะได้พบกัน เบิร์ด ธงไชย Feat. ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ

เนื้อเพลง เราคงจะได้พบกัน เบิร์ด ธงไชย Feat. ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจเธอไปอยู่ที่ไหน เธอจะอยู่ใกล้ไกล เธอจะรู้ไหมว่ายังมีใครตามหา เธอนานแทบจะขาดใจ และได้แต่ถอนใจ เพราะยังไม่รู้ว่าจะได้เจอกันไหม ฉันรอเธอตรงนี้ รอเธออยู่ตรงนี้ มันพอจะมีทางใดที่เราจะหากันเจอหรือไม่ หรือเราจะเจอกันแค่เพียงฝันไป ฉันฝันถึงใครสักคนมาเนิ่นนาน และฉันไม่ต้องการเป็นแค่ฝันไป ฉันจึงเดินทางออกตามหา ครึ่งที่ฉันขาดหาย และฉันก็เฝ้ารอสักคนอยู่ตรงนี้ คนที่จะทำให้หนึ่งใจดวงนี้ เต้นเป็นทำนอง เป็นคำร้องคำคล้องจอง หัวใจมันบอกอย่างนั้น จะร้ายจะดีไม่มีใครเลยจะรู้ แม้รักมันคือความเสี่ยงจะลอง หาดู ฉันรอเธอตรงนี้ รอเธออยู่ตรงนี้ มันพอจะมีทางใดที่เราจะหากันเจอหรือไม่ หรือเราจะเจอกันแค่เพียงฝันไป เราจึงจะได้พบกัน หากความฝันเป็นของขวัญวันสุดท้าย บทเพลงนี้จะตามหาเธอต่อไป แม้ว่าสายลมจะพัดเราจากไกล ทำนองเหล่านั้นยังดังอยู่ ฉันรอเธอตรงนี้ รอเธออยู่ตรงนี้ มันพอจะมีทางใดที่เราจะหากันเจอหรือไม่ หากตื่นจากฝัน ทำนองยังฝังใจ หากตื่นจากฝันทำนองยังฝังใจ เราคงจะได้พบกัน