หายไปกับตา

  BlackHeart   สตริง   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หายไปกับตา BlackHeart

หาG#ยไปกับสายลม หายไปกับสายลมหาD#mยไปในฝูงคG#น หายไปในในฝูงคนจากที่ฉัC#นเคยยิ้มแต่พอรู้ว่าเธอไปกลC#mายเป็นทุกข์ทน ฉันนั้นทุกข์ทน

หาG#ยไปได้ไงเธอ.. หาD#mยไปที่ใดG#ใยถึC#งรีบไป ใยเธอจึงรีบไปเหมือนกับเธC#mอฝังลงที่ใจฉัน..

รัG#ก.. หายไปกับตD#mG#เธอจะให้ฉัC#นนั้นรอทำไมถ้าสุดท้ายไม่กลับมC#mรัG#ก.. หายไปกับตD#mG#มันคงไม่เหลืC#อแล้วเรื่องดี ๆต่อจากนี้แค่ผ่านมC#m

ต้องใช้G#เวลาอีกเท่าไหร่ฉัD#mนถึงจะเข้าใจG#ต้องแตกสลาC#ยไปอีกนานเท่าไหร่ถึงจะรู้ว่C#mาจะต้องไป

เรG#าคงไม่ใช่คู่กัน โอ้..กระต่าD#mยคงไม่ได้คู่จันG#ทร์รัC#กเราเหมือรปราสาททรายสวยงามขนาดไหนเดีC#mยวมันก็โดนคลื่นพัง

* |

G# | D#m G# |C# | C#m |
G# | D#m G# |C# | C#m |
G# | D#m G# |C# | C#m |คอร์ดเพลง หายไปกับตา BlackHeart

เนื้อเพลง หายไปกับตา BlackHeartหายไปกับสายลม หายไปกับสายลม หายไปในฝูงคน หายไปในในฝูงคน จากที่ฉันเคยยิ้มแต่พอรู้ว่าเธอไป กลายเป็นทุกข์ทน ฉันนั้นทุกข์ทน หายไปได้ไง เธอ หายไปที่ใด ใยถึงรีบไป ใยเธอจึงรีบไป เหมือนกับเธอฝังลงที่ใจฉัน รัก หายไปกับตา เธอจะให้ฉันนั้นรอทำไม ถ้าสุดท้ายไม่กลับมา รัก หายไปกับตา มันคงไม่เหลือแล้วเรื่องดีๆ ต่อจากนี้แค่ผ่านมา ต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่ ฉันถึงจะเข้าใจ ต้องแตกสลายไปอีกนานเท่าไหร่ ถึงจะรู้ว่าจะต้องไป เราคงไม่ใช่คู่กัน โอ้ กระต่ายคงไม่ได้คู่จันทร์ รักเราเหมือรปราสาททราย สวยงามขนาดไหน เดียวมันก็โดนคลื่นพัง