ชีวิตที่ฉันเหลืออยู่

  Bodyslam   สตริง   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ชีวิตที่ฉันเหลืออยู่ bodyslam (บอดี้สแลม)
สังกัดค่าย: Music Bugs

เธCออย่าถามว่าฉันนั้นเคยรักใครG/Bละ..เธอAmอย่าถามว่ารักเขาอยู่บ้างไหมอดีตที่ฉัFนมี เธออย่าไปสนGใจ

ถึงCวันนั้นชีวิตฉันเคยให้ใครG/Bต่.. ในAmวันนี้ฉันขอให้เธอเชื่อใจว่าต่อจากนี้F..ทั้งใจG..ที่มี..จะมีAmแต่เธGอตลอดไปF..

เธCอ.. ขอให้เธอจำเอาไว้G/Bจากนี้ทุกลมหายAmใจมีแค่Fเธอ แค่Gเธอเท่านั้Cน..ฉันขอให้เธอได้รู้G/Bว่าชีวิตที่ฉันเหลือAm G D/F#อยู่จงมั่Fนใจ.. ฉัGนจะให้เธอ

C | G/B |Am | F G |

ฉัCนเคยรักคนไหนก็ไม่สำคัญG/Bต่.. เธAmอคือคนสุดท้ายของชีวิตฉันต่อจากวันนี้Fไป..จะมีเพียงแค่GเธอจะมีAmแต่เธGอในใจฉัF | Gน..

** |

Am | G |F | G | G |

และเธDอ.. ขอให้เธอจำเอาไว้A/C#จากนี้ทุกลมหาBmยใจ..มีแค่Gเธอ แค่Aเธอเท่านั้Dฉันขอให้เธอได้รู้A/C#..ว่าชีวิตที่ฉันเหลืBm A E/G#ออยู่จงมั่Gนใจ ฉัAนจะให้เธD | A/C#อ..

หมดทั้Bmงใจ ต่อจากนี้Gไป..ฉัAนมีแต่เธD | A/C#อ..จงมั่Bmนใจ มั่นGใจ ว่าฉันAจะรัก..เธอ..

D | A/C# |Bm | G A |
D |คอร์ดเพลง ชีวิตที่ฉันเหลืออยู่ bodyslam (บอดี้สแลม)

เนื้อเพลง ชีวิตที่ฉันเหลืออยู่ bodyslam (บอดี้สแลม)เธออย่าถามว่าฉันนั้นเคยรักใคร และเธออย่าถามว่ารักเขาอยู่บ้างไหม อดีตที่ฉันมี เธออย่าไปสนใจ ถึงวันนั้นชีวิตฉันเคยให้ใคร แต่ ในวันนี้ฉันขอให้เธอเชื่อใจ ว่าต่อจากนี้ทั้งใจที่มี จะมีแต่เธอตลอดไป เธอ ขอให้เธอจำเอาไว้ จากนี้ทุกลมหายใจ มีแค่เธอ แค่เธอเท่านั้น ฉันขอให้เธอได้รู้ ว่าชีวิตที่ฉันเหลืออยู่ จงมั่นใจ ฉันจะให้เธอ ฉันเคยรักคนไหนก็ไม่สำคัญ แต่ เธอคือคนสุดท้ายของชีวิตฉัน ต่อจากวันนี้ไปจะมีเพียงแค่เธอ จะมีแต่เธอในใจฉัน และเธอ ขอให้เธอจำเอาไว้ จากนี้ทุกลมหายใจ มีแค่เธอ แค่เธอเท่านั้น ฉันขอให้เธอได้รู้ ว่าชีวิตที่ฉันเหลืออยู่ จงมั่นใจ ฉันจะให้เธอ หมดทั้งใจ ต่อจากนี้ไป ฉันมีแต่เธอ จงมั่นใจ มั่นใจ ว่าฉันจะรักเธอ