ฉันอยากเห็นเธอยังยิ้มได้อยู่

  Bodyslam   สตริง   ให้กำลังใจ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฉันอยากเห็นเธอยังยิ้มได้อยู่ bodyslam (บอดี้สแลม)
เนื้อร้อง: สุรชัย พรพิมานแมนทำนอง: อาทิวราห์ คงมาลัยเรียบเรียง: Bodyslam, วรวรรธน์ วิวรรธน์วณิชย์, พชร รัตนอรุณ, พูนศักดิ์ จตุระบุลสังกัดค่าย: genie records

หวัCง.. ว่านาEmนพอช่วงเวลFาที่เคยมีร่วมกันจนวันสุAm G/Bดท้าย..

ในวัCนแห่งการพลัดพรากคำว่ารัEmกไม่เคยลับหาAmอ้อมกอFด..อบGอุ่นอยู่ไม่คลาย

 C  ฉันอยากเห็น..เธอยังยิ้มได้อยู่Am   ฉันอยากรู้..ว่าเธอไม่เป็นไรF   เมื่อถึงวัGนต้องจากกันไป..

C | G/B |A# | F |
C | G/B |A# | F |

ในจักรวาCลไม่สิ้นสุด..คำว่าEmรัก..เชื่อมใจF..สองเราไว้ด้วAm G/Bยกัน..

หาCกต้องมีสักวัน..ที่เธอเห็Emนดวงดาวลับฟ้AmและเรFา..อาจไม่Gทันพูดคำลา

** |

Am | Am |C | C |
F | F |Em | D# |
D | F G |

 C  ฉันอยากเห็น..ว่าเธอมีความสุAm   อยากเห็นเธอ..เป็นอย่างที่ฝันไว้F   มีชีวิGตที่สดใส

 C  เมื่อถึงคราว..ที่ดวงดาวลับฟ้Am   ให้รอยยิ้ม..แทนถ้อยคำร่ำลF   ก่อนสองเรGาต้องจากกันAm G/Bไกล A#  ก่อนแสงดาFวจะลาลับไป

C | G/B |A# | F |คอร์ดเพลง ฉันอยากเห็นเธอยังยิ้มได้อยู่ bodyslam (บอดี้สแลม)

เนื้อเพลง ฉันอยากเห็นเธอยังยิ้มได้อยู่ bodyslam (บอดี้สแลม)หวัง ว่านานพอ ช่วงเวลาที่เคยมีร่วมกัน จนวันสุดท้าย ในวันแห่งการพลัดพราก คำว่ารักไม่เคยลับหาย อ้อมกอดอบอุ่นอยู่ไม่คลาย ฉันอยากเห็นเธอยังยิ้มได้อยู่ ฉันอยากรู้ว่าเธอไม่เป็นไร เมื่อถึงวันต้องจากกันไป ในจักรวาลไม่สิ้นสุดคำว่ารัก เชื่อมใจสองเราไว้ด้วยกัน หากต้องมีสักวัน ที่เธอเห็นดวงดาวลับฟ้า และเราอาจไม่ทันพูดคำลา ฉันอยากเห็นว่าเธอมีความสุข อยากเห็นเธอเป็นอย่างที่ฝันไว้ มีชีวิตที่สดใส เมื่อถึงคราวที่ดวงดาวลับฟ้า ให้รอยยิ้มแทนถ้อยคำร่ำลา ก่อนสองเราต้องจากกันไกล ก่อนแสงดาวจะลาลับไป