ห้ามใจ

  Bodyslam   สตริง   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ห้ามใจ bodyslam (บอดี้สแลม)
เนื้อร้อง: โป โปษยะนุกูลทำนอง: อาทิวราห์ คงมาลัยเรียบเรียง: BODYSLAM,พูนศักดิ์ จตุระบุลสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Em | Em |C | C |
Em | Em |C | C |

สุEmดท้าย..ต่อให้เหนี่ยวรั้Amงสักเท่าไร แต่โลBmกก็ต้องหมุน

สุดEmท้าย..วันที่คนรัAmกมาแปรเปลี่ยน จะห้าBmมอย่างไร

ในเมื่อทาEmงทุกทางที่มีในเมื่อคำทุกคำที่ดี มันหมดความหCมาย..ในเมื่อใEmจของเธอไม่มี ในเมื่อมันไม่มีวิธีจะทำเท่าCไร ในวันนี้Dมันคงสายไป

 G  ไม่มีสิทธ์ที่จะไปห้D/F#ามให้เธอไม่ไEm   ในเมื่อเธอไม่เหลือใจC ห้ามยังไง G  ได้แต่บอกและสั่งตัวเอD/F#งให้คอยห้ามใEm   (ไม่ให้ร่ำCร้อง/เจ็บเท่าไรก็ต้องเก็บไว้)

จาEmกนี้..โลกก็คงหมุAmนไปทางเก่า แต่ไม่Bmมีเราแล้ว

สุEmดท้าย..คนเราคงพบAmเพื่อลาจาก แค่นี้Bmใช่ไหม

* | ** |

Em | Em |C | C |

 Em  โว โว โว.. ก่อนเธอไป.. C  โว โว.. สุดทางสุดท้ายไม่เหลือใคร Em  โว โว โว.. จบตรงนี้.. C  โว โว.. แต่จะให้ฉัDนทำอย่างไร

** |

 G  วันที่เธอร่ำลาD/F#   วันที่เธอทึ้งฉันEm | Cไป.. G  ได้แต่บอกและสั่งตัวเอD/F#งให้ค่อยห้ามใEm   เมื่อไม่เหลือCใคร.. Em  จะไม่เสียCใจ..   จะไม่รำร้Emอง.. เมื่อไม่เหลือCใคร..

Em |คอร์ดเพลง ห้ามใจ bodyslam (บอดี้สแลม)

เนื้อเพลง ห้ามใจ bodyslam (บอดี้สแลม)สุดท้าย ต่อให้เหนี่ยวรั้งสักเท่าไร แต่โลกก็ต้องหมุน สุดท้าย วันที่คนรักมาแปรเปลี่ยน จะห้ามอย่างไร ในเมื่อทางทุกทางที่มี ในเมื่อคำทุกคำที่ดี มันหมดความหมาย ในเมื่อใจของเธอไม่มี ในเมื่อมันไม่มีวิธี จะทำเท่าไร ในวันนี้มันคงสายไป ไม่มีสิทธ์ที่จะไปห้ามให้เธอไม่ไป ในเมื่อเธอไม่เหลือใจ ห้ามยังไง ได้แต่บอกและสั่งตัวเองให้คอยห้ามใจ ไม่ให้ร่ำร้อง/เจ็บเท่าไรก็ต้องเก็บไว้ จากนี้ โลกก็คงหมุนไปทางเก่า แต่ไม่มีเราแล้ว สุดท้าย คนเราคงพบเพื่อลาจาก แค่นี้ใช่ไหม โว โว โว ก่อนเธอไป โว โว สุดทางสุดท้ายไม่เหลือใคร โว โว โว จบตรงนี้ โว โว แต่จะให้ฉันทำอย่างไร วันที่เธอร่ำลา วันที่เธอทึ้งฉันไป ได้แต่บอกและสั่งตัวเองให้ค่อยห้ามใจ เมื่อไม่เหลือใคร จะไม่เสียใจ จะไม่รำร้อง เมื่อไม่เหลือใคร