คนมีตังค์

  Bodyslam   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนมีตังค์ bodyslam (บอดี้สแลม)
เนื้อร้อง: โป โปษยะนุกูลทำนอง: พูนศักดิ์ จตุระบุล,อาทิวราห์ คงมาลัยเรียบเรียง: พูนศักดิ์ จตุระบุล,BODYSLAMสังกัดค่าย: genie records

Bm | Bm |F#m | E |
Bm | Bm |F#m | E |

 Bm  มีสตางค์นี่มันช่างดีเหลือเกิน   มีสตางค์จะทำอะไรก็เพลินจะตาF#m   ไม่ ต้องดิ้น ต้องรน    จะนก จะไม้E จะเอาอะไร ก็ชี้

 Bm  มีสตางค์ก็คงจะดีนะเออ   เพียงแต่อย่างเรานะมันไม่ค่อยจะมีF#m   พยายามประคับประคองสุดท้Eาย ก็ได้A7เท่านี้

 Dmaj7  แต่ฉันไม่เดือC#m7ดร้อน   แม้ไม่มีBm7มากมายอย่างใคEรสักที   แม้มีเท่Dmaj7านี้ แต่หัC#m7วใจมันก็ยินดีBm7 ทุกวัE

ชีวิตนี้บางทีก็น้อBmย คิดไปทำไมEชีวิตนี้บางวันก็เยอAะ ถือเป็นกำไF#mชีวิตเราก็เท่านี้Bm ความสุขที่หัวใจEต้องการสุดท้Aาย มันอยู่ไม่ไกF#mค้นลงไปข้างใBmนจิตใจ     Dm Eใคร ๆ ก็พบมั(A)

Bm | Bm |F#m | E |

 Bm  มีสตางค์นี่นะช่างดีแสนดี   มีสตางค์จะทำอะไรผู้คนจะมF#m   เจอกับใครต่อใครมากมายหลายตา   เหงEานั้นคงไม่มี

 Bm  มีสตางค์ก็คงจะดีนะเออ   เพียงแต่อย่างเรานะมันไม่ค่อยจะมีF#m   พยายามประคับประคองสุดท้าE   ก็เหลือA7เท่านี้

* | ** |

Bm | E |A | F#m |

** |

มันก็เป็นอย่างเดิBmม งดงามฟ้าก็เป็นอย่างเคEย สีครามแม้ว่าในจิตใจA ทุกคืน ทุกวัF#mนที่มีแม้ไม่มีอย่างใคBmร ไม่มีแล้วจะเป็นอย่างไรE รับไหวทุAกสิ่ง ทุกอย่าF#mงมันแค่นี้เอง

*** |

 Bm  แค่ คิดดีDm ทำดีE ก็พอ.Amaj7.คอร์ดเพลง คนมีตังค์ bodyslam (บอดี้สแลม)

เนื้อเพลง คนมีตังค์ bodyslam (บอดี้สแลม)มีสตางค์นี่มันช่างดีเหลือเกิน มีสตางค์จะทำอะไรก็เพลินจะตาย ไม่ ต้องดิ้น ต้องรน จะนก จะไม้ จะเอาอะไร ก็ชี้ มีสตางค์ก็คงจะดีนะเออ เพียงแต่อย่างเรานะมันไม่ค่อยจะมี พยายามประคับประคองสุดท้าย ก็ได้เท่านี้ แต่ฉันไม่เดือดร้อน แม้ไม่มีมากมายอย่างใครสักที แม้มีเท่านี้ แต่หัวใจมันก็ยินดี ทุกวัน ชีวิตนี้บางทีก็น้อย คิดไปทำไม ชีวิตนี้บางวันก็เยอะ ถือเป็นกำไร ชีวิตเราก็เท่านี้ ความสุขที่หัวใจต้องการ สุดท้าย มันอยู่ไม่ไกล ค้นลงไปข้างในจิตใจ ใครๆก็พบมัน มีสตางค์นี่นะช่างดีแสนดี มีสตางค์จะทำอะไรผู้คนจะมา เจอกับใครต่อใครมากมายหลายตา เหงานั้นคงไม่มี มีสตางค์ก็คงจะดีนะเออ เพียงแต่อย่างเรานะมันไม่ค่อยจะมี พยายามประคับประคองสุดท้าย ก็เหลือเท่านี้ มันก็เป็นอย่างเดิม งดงาม ฟ้าก็เป็นอย่างเคย สีคราม แม้ว่าในจิตใจ ทุกคืน ทุกวันที่มี แม้ไม่มีอย่างใคร ไม่มี แล้วจะเป็นอย่างไร รับไหว ทุกสิ่ง ทุกอย่างมันแค่นี้เอง แค่ คิดดี ทำดี ก็พอ