ครึ่งหลัง

  Bodyslam   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ครึ่งหลัง bodyslam (บอดี้สแลม)
เนื้อร้อง: โป โปษยะนุกูลทำนอง: อาทิวราห์ คงมาลัยเรียบเรียง: Bodyslam,วรวรรธน์ วิวรรธน์วณิชย์,พชร รัตนอรุณสังกัดค่าย: genie records

Em | Em |Em | Em |

Em | Em |C | C |
Am | Am |Bm | Bm |

ในเกมที่โชEmคชะตาไม่ยืนข้างเราสักนิCในวันที่คิAmดที่ทำอะไรไม่เป็นดั่งใจBm ต้องการ

เมื่อแขEmนขาเรา เริ่มอ่อนล้าเรี่ยวแรงแต่แสCงไฟมัน ยังไม่มิดมืดลงเมื่อก้าAmวมาไกลเกินที่จะเปลี่ยนใจBmให้เดินกลับไป

เหลือเวลาเท่าไรEm ไม่รู้ทุกนาทีต้องมีC ความหมายจะผิAmดจะเพลี่ยงพล้ำกัดฟันไปต่อ ยัBmงไม่สายเกินไปแพ้ชนะยังไม่ตัEmดสินอะไรก็พลิCกได้ในพริบตาแม้ครึ่งแรกหมดไปAmเหลืออีกครึ่งชะตาจบลงเช่นไรBmไม่มีปัญหา ยินดี

Em |

คงดีถ้าย้อEmนทางเดิมกลับไปได้เพื่อแก้ไขC วันวานแต่สาAmยธารกาลเวลาใช้กติกBmา.. ของมัน

ยิ่งนัEmบเวลาได้มาเพิ่มเท่าไรก็เหมืCอนเวลาร่นถอยหลังเท่ากันเมื่อก้าAmวมาไกลเกินที่จะเปลี่ยนใจBmให้เดินกลับไป

** |

Em | Em |Em | Em |

อย่างน้Emอยวันนี้D มนุCษย์ คนนี้Bmจะสู้Am ให้มัDน สุดใจ

Em | Em |C | C |
Am | Am |Bm | Bm |

** |

Em | Em |C | C |

ฉันยินดีC | Am..ก่อนที่จะนาทีBmสุดท้าย

อย่างน้Emอยวันนี้D มนุCษย์ คนนี้Bmจะสู้Am ให้มัDน สุดใจ  Enคอร์ดเพลง ครึ่งหลัง bodyslam (บอดี้สแลม)

เนื้อเพลง ครึ่งหลัง bodyslam (บอดี้สแลม)ในเกมที่โชคชะตา ไม่ยืนข้างเราสักนิด ในวันที่คิดที่ทำอะไร ไม่เป็นดั่งใจ ต้องการ เมื่อแขนขาเรา เริ่มอ่อนล้าเรี่ยวแรง แต่แสงไฟมัน ยังไม่มิดมืดลง เมื่อก้าวมาไกล เกินที่จะเปลี่ยนใจให้เดินกลับไป เหลือเวลาเท่าไร ไม่รู้ ทุกนาทีต้องมี ความหมาย จะผิดจะเพลี่ยงพล้ำ กัดฟันไปต่อ ยังไม่สายเกินไป แพ้ชนะยังไม่ตัดสิน อะไรก็พลิกได้ในพริบตา แม้ครึ่งแรกหมดไป เหลืออีกครึ่งชะตา จบลงเช่นไรไม่มีปัญหา ยินดี คงดีถ้าย้อนทางเดิม กลับไปได้เพื่อแก้ไข วันวาน แต่สายธารกาลเวลา ใช้กติกา ของมัน ยิ่งนับเวลาได้มาเพิ่มเท่าไร ก็เหมือนเวลาร่นถอยหลังเท่ากัน เมื่อก้าวมาไกล เกินที่จะเปลี่ยนใจให้เดินกลับไป อย่างน้อยวันนี้ มนุษย์ คนนี้ จะสู้ ให้มัน สุดใจ ฉันยินดี ก่อนที่จะนาทีสุดท้าย อย่างน้อยวันนี้ มนุษย์ คนนี้ จะสู้ ให้มัน สุดใจ