นาฬิกาตาย

  Bodyslam   สตริง   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง นาฬิกาตาย bodyslam (บอดี้สแลม)
เนื้อร้อง: ขจรเดช พรมรักษาทำนอง: อภิชาติ พรมรักษาเรียบเรียง: พูนศักดิ์ จตุระบุล,อภิชาติ พรมรักษาสังกัดค่าย: genie records

 C  ใบไม้มันยังผลัดAmใบ F  เปลี่ยนผันตามฤดูGกาล C  แต่ชีวิตยังไม่เปลี่ยAmนไป F  ยังเหมือนเดิมอย่างนั้G

เข็มของนFาฬิกา..ไม่เคยบอFmกเวลา..นานแค่ไหEmน ก็เหมือนเดิมเสมAอ..ตั้งแต่เราจาDmกกัน จนในวัFนนี้..ก็มีเพียงเธGอ..

ยังเก็บรักFนั้น..อยู่ในหัวEmใจเธอจะรู้DmไหมฉันยัGง..คงพร่ำCเพ้อหลับตาทุFกครั้ง ก็ยังเห็Emนเพียงแต่เธAฉันDmยังคิดถึงเธอเสมG(ไม่เคยจะลบเลือน/เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน)

C | F Fm |

 C  อยากรู้เธอเป็นอย่างAmไร F  จากครั้งที่เราแยกGทาง C  อธิฐานไปอย่างเลื่อAmนลอย F  อยากพบเธออีกครั้G

* | ** |

F | Em |Dm G | C |
F | Em A |Dm | G |

** |

ยังเก็บรัFกนั้น..อยู่ในหัวEmใจยิ่งอ้างว้าDmงมากเท่าไรG ยิ่งพร่ำCเพ้อหลับตาทุกFครั้ง ก็ยังเห็นEmเพียงแต่เธAฉัDmนยังคิดถึงเธอเสมGอ แม้นานจนวันนี้

F | Em |Dm | G |

ฉันยังคิดถึงCเธอคอร์ดเพลง นาฬิกาตาย bodyslam (บอดี้สแลม)

เนื้อเพลง นาฬิกาตาย bodyslam (บอดี้สแลม)ใบไม้มันยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล แต่ชีวิตยังไม่เปลี่ยนไป ยังเหมือนเดิมอย่างนั้น เข็มของนาฬิกาไม่เคยบอกเวลา นานแค่ไหน ก็เหมือนเดิมเสมอ ตั้งแต่เราจากกัน จนในวันนี้ ก็มีเพียงเธอ ยังเก็บรักนั้นอยู่ในหัวใจ เธอจะรู้ไหมฉันยังคงพร่ำเพ้อ หลับตาทุกครั้ง ก็ยังเห็นเพียงแต่เธอ ฉันยังคิดถึงเธอเสมอ ไม่เคยจะลบเลือน/เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน อยากรู้เธอเป็นอย่างไร จากครั้งที่เราแยกทาง อธิฐานไปอย่างเลื่อนลอย อยากพบเธออีกครั้ง ยังเก็บรักนั้นอยู่ในหัวใจ ยิ่งอ้างว้างมากเท่าไร ยิ่งพร่ำเพ้อ หลับตาทุกครั้ง ก็ยังเห็นเพียงแต่เธอ ฉันยังคิดถึงเธอเสมอ แม้นานจนวันนี้ ฉันยังคิดถึงเธอ