ปล่อย

  Bodyslam   Pod Moderndog   สตริง   ให้กำลังใจ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ปล่อย Bodyslam (บอดี้สแลม) ft. ป๊อด โมเดิร์นด็อก (Pod Moderndog)
เนื้อร้อง: โป โปษยะนุกูลทำนอง: อาทิวราห์ คงมาลัย,พูนศักดิ์ จตุระบุลเรียบเรียง: Bodyslam,พูนศักดิ์ จตุระบุลสังกัดค่าย: GMM Grammy

Bm7 | Bm7 |Gmaj7 | A |

 Bm7  ฝืนข่ม เหมือนคนไม่มีน้ำตา   ฝืนทน..กับความช้ำของวันวGmaj7 | Aาน..   กับเรื่องราวที่ผ่านมBm7า..

 Bm7  เมื่อทุกสิ่ง..วกวนข้างในหัวใจ   ทุกคำ.. ยังตอกย้ำทำลายใGmaj7 | A   ว่ารักคงไม่กลับมBm7าอีกแล้ว

เปลี่Bm7ยน วันที่ใจนั้นเปลี่ยนวันที่คนหนึ่งคนGmaj7ทิ้งกันวันAที่เธอต้องกลืนต้องเก็Bm7บ วันที่ทรมานวันที่เกินจะทGmaj7นรับมันเอาไว้A..

อยากจะร้อGงบ้างไหม ร้องให้กับมันAสักทีร้อBm7งสักครั้ง ร้องพอให้มีF#m7น้ำตามาแบ่งเบGร้อAงจนกว่าจะลืมเรื่อBm7งราว..

Bm7 | Bm7 |Gmaj7 | A |

 Bm7  เมื่อรักเปลี่ยน เหลือเธอที่ยังเหมือนเดิม   หัวใจ.. เหนื่อยเพียงไหนที่เฝ้าคGmaj7 | Aอย..   แต่รักคงไม่กลับมBm7าอีกแล้ว

ปล่Bm7อย วันนี้เธอแค่ปล่อยวันนี้เธอเข้าGmaj7ใจซะทีวัAนที่โลกทั้งใบนั้นเปลี่Bm7ยนเธอก็คงต้องปล่อย พอเสียทีอย่าทGmaj7นรั้งมันเอาไว้A

อยากจะร้อGงก็ร้อง ร้องให้กับกาAรร่ำลาร้อBm7งสักครั้ง ร้องให้กับคF#mนที่คงไม่กลับมGร้อAงจนกว่าจะหมดน้ำBm7ตาก็ปล่อยให้ใจร้อGงสักครั้งร้องจนกว่ามัAน จะชิน และชาร้อBm7งครั้งนี้ ร้องให้กับรัF#mกและวันเวลGให้หยดน้ำตAา..มันลบภาพในหัวBm7ใจ..

G | A |Bm7 | F#m |
G | A |Bm7 | Bm7 |

ปล่Bm7อย วันนี้เธอแค่ปล่อยพอเสียทีอย่าทนรั้งมันเอาไว้A..

** |

 G | A  นันนั่นหนา.. Bm7  วันนั้น สิ่งนั้น.. F#m  จะรั้งไว้ทำไม G | A  นันนั่นหนา.. Bm7  วันนี้ พรุ่งนี้ ความฝันยังยาวไกล G | F#m  นันนั่นหนา.. Em  ความรัก วันนั้น   F#m ให้เรียนรู้มันเอาไว้ G | A  นันนั่นหนา.. Bm7  สุดท้าย ชีวิต มันสวยงามเพียงใด

ปล่Bm7อยวันนี้เธอแค่ปล่อยพอน้ำตามันลบGmaj7เลือนไป สักวัAนก็คงเข้าใจ..คอร์ดเพลง ปล่อย Bodyslam (บอดี้สแลม) ft. ป๊อด โมเดิร์นด็อก (Pod Moderndog)

เนื้อเพลง ปล่อย Bodyslam (บอดี้สแลม) ft. ป๊อด โมเดิร์นด็อก (Pod Moderndog)ฝืนข่ม เหมือนคนไม่มีน้ำตา ฝืนทนกับความช้ำของวันวาน กับเรื่องราวที่ผ่านมา เมื่อทุกสิ่งวกวนข้างในหัวใจ ทุกคำ ยังตอกย้ำทำลายใจ ว่ารักคงไม่กลับมาอีกแล้ว เปลี่ยน วันที่ใจนั้นเปลี่ยน วันที่คนหนึ่งคนทิ้งกัน วันที่เธอต้องกลืนต้องเก็บ วันที่ทรมาน วันที่เกินจะทนรับมันเอาไว้ อยากจะร้องบ้างไหม ร้องให้กับมันสักที ร้องสักครั้ง ร้องพอให้มีน้ำตามาแบ่งเบา ร้องจนกว่าจะลืมเรื่องราว เมื่อรักเปลี่ยน เหลือเธอที่ยังเหมือนเดิม หัวใจ เหนื่อยเพียงไหนที่เฝ้าคอย แต่รักคงไม่กลับมาอีกแล้ว ปล่อย วันนี้เธอแค่ปล่อย วันนี้เธอเข้าใจซะที วันที่โลกทั้งใบนั้นเปลี่ยน เธอก็คงต้องปล่อย พอเสียทีอย่าทนรั้งมันเอาไว้ อยากจะร้องก็ร้อง ร้องให้กับการร่ำลา ร้องสักครั้ง ร้องให้กับคนที่คงไม่กลับมา ร้องจนกว่าจะหมดน้ำตา ก็ปล่อยให้ใจร้องสักครั้ง ร้องจนกว่ามัน จะชิน และชา ร้องครั้งนี้ ร้องให้กับรักและวันเวลา ให้หยดน้ำตามันลบภาพในหัวใจ ปล่อย วันนี้เธอแค่ปล่อย พอเสียทีอย่าทนรั้งมันเอาไว้ นันนั่นหนา วันนั้น สิ่งนั้น จะรั้งไว้ทำไม นันนั่นหนา วันนี้ พรุ่งนี้ ความฝันยังยาวไกล นันนั่นหนา ความรัก วันนั้น ให้เรียนรู้มันเอาไว้ นันนั่นหนา สุดท้าย ชีวิต มันสวยงามเพียงใด ปล่อยวันนี้เธอแค่ปล่อย พอน้ำตามันลบเลือนไป สักวันก็คงเข้าใจ