ความซื่อสัตย์

  Bodyslam   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ความซื่อสัตย์ bodyslam (บอดี้สแลม)
เนื้อร้อง: เหนือวงศ์,ขจรเดช พรมรักษาทำนอง: อาทิวราห์ คงมาลัย,พูนศักดิ์ จตุระบุลเรียบเรียง: BODYSLAM,พูนศักดิ์ จตุระบุลสังกัดค่าย: MUSIC BUGS

นอAsus2น ฉันก็ยังนอนคนเดียC#m7วอยู่ฉันก็ยังตัวคนเดียAsus2วอยู่ ไม่มีอะไรมีC#m7ก็แต่ใจที่ยังมั่นคงต่อเธAsus2เหมือนวันที่เคยมีกันC#m7อยู่แม้วันนี้เธอจะไม่Asus2อยู่ก็ไม่ได้คิด..จะC#m7ให้ชีวิตมีใคร

ยังเหมือนเดิG#mม ยังไงก็ยังอย่างนั้Aเวลาไม่เคยเปลี่ยนฉัG#mที่มันยังมีแต่F#m G#m A Bเธอทั้งใจ..

ยังเก็บเธอไว้Eอย่างดี ยังมีรัAกเดียวเสมอทุกอย่างยังเหมือC#mนว่าเธอ ไม่จาAกไป..Bยังอยู่กับรัEกที่มี ไม่เคAยคิดจะเปลี่ยนใจฉันยังซื่C#mอสัตย์ ยังไม่อาBจรักใA Bคร(ยังรักได้แค่Eเธอ)

จำAsus2 ฉันก็ยังจำแค่เรื่อC#m7งเก่าฉันก็ยังทำเหมือน ๆ Asus2เก่า ยังมีชีวิต..ติC#m7ดอยู่กับความทรงจำ และคำว่ารัAsus2แม้ต้องมีฉันเพียงผู้C#m7เดียว ฉันก็ยังคงจะรัAsus2กเดียวต่อให้มันเหงา ต่C#m7อให้ปวดร้าวเพียงใดE

* | ** |

Asus2 | C#m7 |Asus2 | C#m7 |
Asus2 | C#m7 |Asus2 | C#m7 |

ยังรักเธG#mอ.. เสมAอ..ยังรักเธG#mอ.. คนเF#m G#m A Bดียว..

** |

แม้คนที่ซื่C#mอสัตย์ ต้องไม่BเหลือใA Bคร ..แต่ฉันก็รักเธอ

ไม่Eมีเธอฉันก็ไม่เคยคิดจะAเปลี่ยนใจแม้ว่าในวันนี้ยังรักEเธอ     A

นอEน ฉันก็ยังนอนคนเดียAฉันก็ยังตัวคนเดียEว ฉันยังมีเธอคนเดียAเพราะทั้งหัวใจยัง..

มีEแต่เธอ เธอ เธอผู้เดียวในAจิตใจที่มียังรักเดียวทั้Eงชีวิตยังรักเธอ รักAเธอผู้เดียว

นอEน.. ฉันก็ยังนอนคนเดียAว..ฉันก็ยังตัวคนเดีEยว..ก็ฉันยังรักเธอคนเดีAยว..



คอร์ดเพลง ความซื่อสัตย์ bodyslam (บอดี้สแลม)

เนื้อเพลง ความซื่อสัตย์ bodyslam (บอดี้สแลม)นอน ฉันก็ยังนอนคนเดียวอยู่ ฉันก็ยังตัวคนเดียวอยู่ ไม่มีอะไร มีก็แต่ใจที่ยังมั่นคงต่อเธอ เหมือนวันที่เคยมีกันอยู่ แม้วันนี้เธอจะไม่อยู่ ก็ไม่ได้คิดจะให้ชีวิตมีใคร ยังเหมือนเดิม ยังไงก็ยังอย่างนั้น เวลาไม่เคยเปลี่ยนฉัน ที่มันยังมีแต่เธอทั้งใจ ยังเก็บเธอไว้อย่างดี ยังมีรักเดียวเสมอ ทุกอย่างยังเหมือนว่าเธอ ไม่จากไป ยังอยู่กับรักที่มี ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนใจ ฉันยังซื่อสัตย์ ยังไม่อาจรักใคร ยังรักได้แค่เธอ จำ ฉันก็ยังจำแค่เรื่องเก่า ฉันก็ยังทำเหมือนๆเก่า ยังมีชีวิต ติดอยู่กับความทรงจำ และคำว่ารัก แม้ต้องมีฉันเพียงผู้เดียว ฉันก็ยังคงจะรักเดียว ต่อให้มันเหงา ต่อให้ปวดร้าวเพียงใด ยังรักเธอ เสมอ ยังรักเธอ คนเดียว แม้คนที่ซื่อสัตย์ ต้องไม่เหลือใคร แต่ฉันก็รักเธอ ไม่มีเธอฉันก็ไม่เคยคิด จะเปลี่ยนใจแม้ว่าในวันนี้ ยังรักเธอ นอน ฉันก็ยังนอนคนเดียว ฉันก็ยังตัวคนเดียว ฉันยังมีเธอคนเดียว เพราะทั้งหัวใจยัง มีแต่เธอ เธอ เธอผู้เดียว ในจิตใจที่มียังรักเดียว ทั้งชีวิตยังรักเธอ รักเธอผู้เดียว นอน ฉันก็ยังนอนคนเดียว ฉันก็ยังตัวคนเดียว ก็ฉันยังรักเธอคนเดียว