รักก็เป็นอย่างนี้

  Bodyslam   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รักก็เป็นอย่างนี้ bodyslam (บอดี้สแลม)
เนื้อร้อง: ขจรเดช พรมรักษาทำนอง: พูนศักดิ์ จตุระบุลเรียบเรียง: BODYSLAM,พูนศักดิ์ จตุระบุลสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Csus4 C |
Csus4 C |

ค่อยC ๆ พูดค่อยจาก็เอาเป็นว่Emาตัวฉันเข้าใจกับสิ่งที่ทำDmให้เธอต้องน้อยใจใจเย็นได้ไหA#มมีกันอยู่สองGคน

ก็เรื่อCงที่เธอโกรธกันอาจผิดที่ฉัEmนทำตัวชอบกลบางสิ่งที่ทำDmกับเธอจนเหลือทนบนเหตุบนผA#ลต้องให้เวลG

   บนทางที่แสFน..ไกGล.. Em  เพื่อวันข้างหน้Am   สอFง.. ใจG.. มีผิด มีพลั้ง เรื่องธรรมดา

 C  รักก็เป็นอย่างนี้ ขออภัยจริง ๆAm   รักยังมีบางสิ่Fงที่ไม่เข้าใจG C  รักก็เป็นอย่างนี้ ขอแค่เธออภัAm   ถึงยังไงในใจFก็มีแค่เธGอ..

Csus4 C |
Csus4 C |

เมื่Cอต่างคนต่างมาย่อมมีปัญหาEmตรงความเข้าใจต้องให้เวลDmา ปรับตัว ปรับหัวใจใจเย็นเอาไว้A# ไม่นานหรอกหนG

   บนทางที่แสFน..ไกGล.. Em  เพื่อวันข้างหน้Am   สอFง.. ใจG.. มีสุข มีทุกข์ เรื่องธรรมดา

** |

C Am | G G/B |
C Am | G G/B |
C Am | G G/B |
C Am | G G/B |
C Am | G G/B |
C Am | G G/B |

 C  รักก็เป็นอย่างนี้ ขออภัยจริง ๆAm   รักยังมีบางสิ่Fงที่ไม่เข้าใจG C  รักก็เป็นอย่างนี้ ขอแค่เธออภัAm   ถึงยังไงก็ยังFคงรัก ยังGคงมีแค่เธอ

** |

 C  ยังงก็ยังรัAm   ก็ฉัFนยังมีแค่เธG C  ใจเย็นก่อนดีไหม ดีดีกอดกันไAmว้   ดีกันจะได้ไหF G C  ยังไงก็ยังรัก เธออย่าเพิ่งน้อยใAm   ก็ฉัFนยังมีแค่เธG Cอ..คอร์ดเพลง รักก็เป็นอย่างนี้ bodyslam (บอดี้สแลม)

เนื้อเพลง รักก็เป็นอย่างนี้ bodyslam (บอดี้สแลม)ค่อยๆพูดค่อยจา ก็เอาเป็นว่าตัวฉันเข้าใจ กับสิ่งที่ทำให้เธอต้องน้อยใจ ใจเย็นได้ไหมมีกันอยู่สองคน ก็เรื่องที่เธอโกรธกัน อาจผิดที่ฉันทำตัวชอบกล บางสิ่งที่ทำกับเธอจนเหลือทน บนเหตุบนผลต้องให้เวลา บนทางที่แสนไกล เพื่อวันข้างหน้า สอง ใจ มีผิด มีพลั้ง เรื่องธรรมดา รักก็เป็นอย่างนี้ ขออภัยจริงๆ รักยังมีบางสิ่งที่ไม่เข้าใจ รักก็เป็นอย่างนี้ ขอแค่เธออภัย ถึงยังไงในใจก็มีแค่เธอ เมื่อต่างคนต่างมา ย่อมมีปัญหาตรงความเข้าใจ ต้องให้เวลา ปรับตัว ปรับหัวใจ ใจเย็นเอาไว้ ไม่นานหรอกหนา บนทางที่แสนไกล เพื่อวันข้างหน้า สอง ใจ มีสุข มีทุกข์ เรื่องธรรมดา รักก็เป็นอย่างนี้ ขออภัยจริงๆ รักยังมีบางสิ่งที่ไม่เข้าใจ รักก็เป็นอย่างนี้ ขอแค่เธออภัย ถึงยังไงก็ยังคงรัก ยังคงมีแค่เธอ ยังงก็ยังรัก ก็ฉันยังมีแค่เธอ ใจเย็นก่อนดีไหม ดีดีกอดกันไว้ ดีกันจะได้ไหม ยังไงก็ยังรัก เธออย่าเพิ่งน้อยใจ ก็ฉันยังมีแค่เธอ