แผลเป็น (Scar)

  Bodyslam   JEFF SATUR   สตริง   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แผลเป็น bodyslam (บอดี้สแลม) feat. Jeff Satur
เนื้อร้อง/ทำนอง: ขจรเดช พรมรักษา,Jeff Saturเรียบเรียง: Bodyslam,พูนศักดิ์ จตุระบุล,วรวรรธน์ วิวรรธน์วณิชย์,พชร รัตนอรุณสังกัดค่าย: genie records

F | F |

Dm | A# |F | C |

กี่Dmร้อน กี่หนาว ที่เคยCได้พ้นมามีA#ล้ม มีลุก มีแผลให้เยียวยากี่Dmร้อยความช้ำ ก็ลบเCลือนตามกาลเวลA#

เพีDmยงเธอเท่านั้น วันนี้Cคือแผลเป็นอยA#ากลบ อยากเลือน แต่เหมือนช่างยากเย็นเนิ่Dmนนานเท่าไร หัวCใจยังคงจดจำA#..เธอยังคงอยู่ตรงCนี้..

ไม่อยากคิดถึA#งให้ทรมานก็รู้ว่ามันไม่มีความหมFายไม่อยากคิดถึA#งให้เสียน้ำตาสุดท้ายก็เหมือนว่ามันยังคCงรินไหล

เธอยังเป็นรัA#กที่ลึกที่ฝังในใจเสมAmทั้งที่เธอคือแผGmลจาง ๆแต่ยิ่งCเลือนราง ยิ่งชัดFเจนจบแล้A#ว ยังพร่ำ ยังเพ้อ ถึงเธออยู่ไAmด้ชีวิDตไม่ว่าจะผ่าGmนอะไร สุดท้าCย มีแต่เธอ

F | F |

 Dm  ไม่มีใคCรได้รู้ความจริA#   ว่าแผลเล็ก ๆ ข้างใDmน มันลึCกลงไปเท่าไA#   เมื่อไรมันจะหายไป Cโอ้ว..

* | ** |

 A#  ไม่อยากต้องมองหาเธอ Am  ไม่อยากต้องมองเห็นเธGm Cอ..   ทั้งที่ในวันนี้Fเธอนั้นจากไปและไม่กลับมา

 A#  เมื่อไรมันจะหายไป Am  ต้องรออีกนาDmนเท่าGm Cไร   ไม่อยากเป็นแผลในใจ

Dm | A# |F | C |

ในหัวใจ..

Dm | A# |
F | A# C |

** |

เมื่DmอไรมันจะหายไปGmต้องรออีกนานเท่าไรA#รอยแผC#ลจางจางนั้นยัCง.. คือเธอ

A# | A#m |F |คอร์ดเพลง แผลเป็น bodyslam (บอดี้สแลม) feat. Jeff Satur

เนื้อเพลง แผลเป็น (Scar) bodyslam (บอดี้สแลม) feat. Jeff Saturกี่ร้อน กี่หนาว ที่เคยได้พ้นมา มีล้ม มีลุก มีแผลให้เยียวยา กี่ร้อยความช้ำ ก็ลบเลือนตามกาลเวลา เพียงเธอเท่านั้น วันนี้คือแผลเป็น อยากลบ อยากเลือน แต่เหมือนช่างยากเย็น เนิ่นนานเท่าไร หัวใจยังคงจดจำ เธอยังคงอยู่ตรงนี้ ไม่อยากคิดถึงให้ทรมาน ก็รู้ว่ามันไม่มีความหมาย ไม่อยากคิดถึงให้เสียน้ำตา สุดท้ายก็เหมือนว่ามันยังคงรินไหล เธอยังเป็นรักที่ลึกที่ฝังในใจเสมอ ทั้งที่เธอคือแผลจางๆ แต่ยิ่งเลือนราง ยิ่งชัดเจน จบแล้ว ยังพร่ำ ยังเพ้อ ถึงเธออยู่ได้ ชีวิตไม่ว่าจะผ่านอะไร สุดท้าย มีแต่เธอ ไม่มีใครได้รู้ความจริง ว่าแผลเล็กๆข้างใน มันลึกลงไปเท่าไร เมื่อไรมันจะหายไป โอ้ว ไม่อยากต้องมองหาเธอ ไม่อยากต้องมองเห็นเธอ ทั้งที่ในวันนี้เธอนั้นจากไปและไม่กลับมา เมื่อไรมันจะหายไป ต้องรออีกนานเท่าไร ไม่อยากเป็นแผลในใจ ในหัวใจ เมื่อไรมันจะหายไป ต้องรออีกนานเท่าไร รอยแผลจางจางนั้นยัง คือเธอ