ทางของฉัน ฝันของเธอ

  Bodyslam   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ทางของฉัน ฝันของเธอ bodyslam (บอดี้สแลม)
สังกัดค่าย: MUSIC BUGS

D | G |D/F# | A |

Dนอย่างฉันมันอาจไม่ใช่ผู้ชาGยในฝันไม่มีอะไรเลิศเลEmออย่างนั้นคงเทียบกับใครไม่ได้A

และเท่าที่พDอจะมีคือเป็นคนดีให้เธGออย่างนี้ทางเดินของฉันทุกก้าEmวที่มีจะมีเพื่อฝันของเธA

 D  วันนี้..    A/C#   วันไหน.. Bm  อยากให้เธGอมั่นใจA

ว่าไม่ว่าเธDอ ฝันอย่างGนั้นแม้มันจะไกลสุดไกEmลเท่าไรAฉันขอยืนยันให้เธDอรู้เอาไว้Gทุกที่เราจะเดินไEmปด้วยกัA

D | D |

ทุกเรื่องที่เธDอจะทำทุกอย่างที่เธอต้องกาBmรจะเป็นไม่ว่าปลายทางนั้นมอEmงไม่เห็นก็ทางที่ฝัน จะเห็Aนฉันคนนี้ ที่เดินข้างเธอ

* |

ว่าไม่ว่าเธDอ ฝันอย่าGงนั้นแม้มันจะไกลสุดไกEmลเท่าไรAฉันขอยืนยันให้เธDอรู้เอาไว้Gทุกที่เราจะมีกัEmนเรื่อยไปA เธอไม่ต้องกังวล

G A | G A |

D | Dmaj7 |D/F# | G A |
D | Dmaj7 |D/F# | G A |

วันDนี้.. วัEmนไหน...ฉันขอให้เธอโปรดจGงมั่นใจAถึงแม้เธอไม่มีใคร...

ให้รู้ไม่ว่าเธEอ ฝันอย่างนั้Aแม้มันจะไกลสุดไF#mกลเท่าไรBฉันขอยืนยันให้เธEอรู้เอาไว้Aทุกที่เราจะมีกัF#mนเรื่อยไปB เธอไม่ต้องกังวล

 E  ฝันที่เธอจะทำ..   B/D# ทางที่ฉันจะไป C#m  ถึงยากเย็นเท่าไร A  เราก็เดินBไปด้วยกัน

 E  ฝันที่เธอจะทำ..   B/D# ทางที่ฉันจะไป C#m  ขอให้เธอมั่นใจ A  เพื่อจุดหมBายเดียวกัน

E A |

 F#m  ไม่มีอะไรให้เธBอมากกว่านี้    E A F#m  เท่าที่ทำให้ดี B   แค่นี้ฉันก็F#m.. สุขB.. ใจE..คอร์ดเพลง ทางของฉัน ฝันของเธอ bodyslam (บอดี้สแลม)

เนื้อเพลง ทางของฉัน ฝันของเธอ bodyslam (บอดี้สแลม)คนอย่างฉัน มันอาจไม่ใช่ผู้ชายในฝัน ไม่มีอะไรเลิศเลออย่างนั้น คงเทียบกับใครไม่ได้ และเท่าที่พอจะมี คือเป็นคนดีให้เธออย่างนี้ ทางเดินของฉันทุกก้าวที่มี จะมีเพื่อฝันของเธอ วันนี้ วันไหน อยากให้เธอมั่นใจ ว่าไม่ว่าเธอ ฝันอย่างนั้น แม้มันจะไกลสุดไกลเท่าไร ฉันขอยืนยันให้เธอรู้เอาไว้ ทุกที่เราจะเดินไปด้วยกัน ทุกเรื่องที่เธอจะทำ ทุกอย่างที่เธอต้องการจะเป็น ไม่ว่าปลายทางนั้นมองไม่เห็น ก็ทางที่ฝัน จะเห็นฉันคนนี้ ที่เดินข้างเธอ ว่าไม่ว่าเธอ ฝันอย่างนั้น แม้มันจะไกลสุดไกลเท่าไร ฉันขอยืนยันให้เธอรู้เอาไว้ ทุกที่เราจะมีกันเรื่อยไป เธอไม่ต้องกังวล วันนี้ วันไหน ฉันขอให้เธอโปรดจงมั่นใจ ถึงแม้เธอไม่มีใคร ให้รู้ไม่ว่าเธอ ฝันอย่างนั้น แม้มันจะไกลสุดไกลเท่าไร ฉันขอยืนยันให้เธอรู้เอาไว้ ทุกที่เราจะมีกันเรื่อยไป เธอไม่ต้องกังวล ฝันที่เธอจะทำ ทางที่ฉันจะไป ถึงยากเย็นเท่าไร เราก็เดินไปด้วยกัน ฝันที่เธอจะทำ ทางที่ฉันจะไป ขอให้เธอมั่นใจ เพื่อจุดหมายเดียวกัน ไม่มีอะไรให้เธอมากกว่านี้ เท่าที่ทำให้ดี แค่นี้ฉันก็ สุข ใจ