เธอคือความสุข

  Bodyslam   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เธอคือความสุข bodyslam (บอดี้สแลม)
เนื้อร้อง/ทำนอง: อาทิวราห์ คงมาลัยเรียบเรียง: Bodyslam,วรวรรธน์ วิวรรธน์วณิชย์,พชร รัตนอรุณ,พูนศักดิ์ จตุระบุลสังกัดค่าย: genie records

F# |

ถูF#กแล้ว ที่ใครเคยบอกไว้ว่าหัวใจจะหาD#mหมดทั้งดวงใจจะย้าBยไปรวมที่เธอ

รอF#ยยิ้ม ที่เข้ามาเติมความหมายให้ทุกนาทีจากนี้D#mได้รู้ทันที ชีวิBตจะทำเพื่อใคร

เธC#อมาเติมเต็มฝันเติมพลัBงหัวใจด้วยรัG#mก ที่ไม่เคยเจอที่ใดB

ให้ฟ้าที่หม่นหมอF#ง.. พลันจางหาD#mย..เปลี่ยนเป็นฟ้BาสีครามงามจัA#mบตาเมื่G#mอได้มีเธอให้ฉันได้ประคอA#mง.. บอกรักเธD#mอ..ส่งให้ถึBงปลายทางที่ตั้A#mงใจแม้G#mจะไกลแค่ไหC#น มันคือความ(F#)สุข

ถูF#กแล้ว ที่ใครเคยบอกไว้ชีวิตจะมีความหมาD#mวันที่หัวใจได้ทุ่Bมเททำเพื่อใคร

เพราะเธC#อ..คือความฝัน คือพลัBงของใจคือรัG#mก..ที่ไม่เคยเจอที่ใดB

** |

B C# | D#m A#m |B C# | D#m A#m |
B C# | D#m A#m |B | C# |

** |

A#m | D#m |

สู่จุดหมBายของเธอที่ตั้A#mงใจจากนี้G#mและตลอดไปC#..

B C# | D#m A#m |

เธอคือควาBมสุข    C#คอร์ดเพลง เธอคือความสุข bodyslam (บอดี้สแลม)

เนื้อเพลง เธอคือความสุข bodyslam (บอดี้สแลม)ถูกแล้ว ที่ใครเคยบอกไว้ ว่าหัวใจจะหาย หมดทั้งดวงใจจะย้ายไปรวมที่เธอ รอยยิ้ม ที่เข้ามาเติมความหมาย ให้ทุกนาทีจากนี้ ได้รู้ทันที ชีวิตจะทำเพื่อใคร เธอมาเติมเต็มฝันเติมพลังหัวใจ ด้วยรัก ที่ไม่เคยเจอที่ใด ให้ฟ้าที่หม่นหมอง พลันจางหาย เปลี่ยนเป็นฟ้าสีครามงามจับตา เมื่อได้มีเธอ ให้ฉันได้ประคอง บอกรักเธอ ส่งให้ถึงปลายทางที่ตั้งใจ แม้จะไกลแค่ไหน มันคือความสุข ถูกแล้ว ที่ใครเคยบอกไว้ ชีวิตจะมีความหมาย วันที่หัวใจได้ทุ่มเททำเพื่อใคร เพราะเธอ คือความฝัน คือพลังของใจ คือรักที่ไม่เคยเจอที่ใด สู่จุดหมายของเธอที่ตั้งใจ จากนี้และตลอดไป เธอคือความสุข