ท่านผู้ชม

  Bodyslam   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ท่านผู้ชม bodyslam (บอดี้สแลม)
เนื้อร้อง: โป โปษยะนุกูลทำนอง: อาทิวราห์ คงมาลัย,พูนศักดิ์ จตุรบุลเรียบเรียง: bodyslam (บอดี้สแลม)สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

สรุปวันนี้จะเอาไCmงกันสรุปทางไหนก็ไม่พ้Gmนโดนด่าซ้ายมืFmอก็มี ขวามืA#อก็มีเสียงลอCmยเข้ามา..

จะเอาไงCmดีก็ทำไปแล้วก็ไม่พ้นGmคนว่าให้ตรFmงใจคน.. A#ทำไงจะให้โดCmนทุกตา

   ทุกทุกคน ต่างคG#   ก็จะเอา เอาอย่างงั้น เอาอย่างงี้   ทุกทีA# มีแต่เสียง มีแต่เถียง มีแต่โวยแต่วาย Cm  แย่ แย่ แย่   แล้วใคG#ร คนที่ทำ มันก็ทำ   ทำเข้าไป A#ทุกทีมีแต่โดน..   บ่นหูชาGจนเบื่อ แล้วก็โดนจนได้

 Cm  เมื่อไรจะถูกใจพี่ เมื่อไรจะเปิดใจบ้าง   เมื่อไรจะมีสักครั้ง ที่เป็นอย่างใจ   ไม่มีความดีความชอบ ไม่มีรางวัลจะมอบ   ไม่เคยต้องการหรอก ไม่Fmซ้ำ ไม่เติมGm ก็ขอบใจ

 Cm  เมื่อไรจะถูกใจพี่ เมื่อไรจะเปิดใจบ้าง   แค่อยากจะมีสักครั้Fmง น้องขอGmได้ไหม Cm  ไม่มีความดีความชอบ ไม่มีรางวัลจะมอบ   ไม่เคยต้องการหรอก ใจFmเขาใจเรGmากันหน่อย   บาFmงครั้งบางทีGm ก็บ่อย   (แค่G#นี้ก็ดีA#จะตา(Cm)ยไป/ชีวิตก็คงไม่โหดร้าย)

สรุปแบบนี้ยังทำตาCmมใครสรุปแบบไหน ไม่โดนว่Gmา โดนบ่นหัวใFmจคนทำ ซ้ำโดยคA#นดูไม่ให้ตาCmยยังไง..

จะเอาไCmงดี ก็ทำไปแล้วก็ไม่พ้นGmคนว่าให้ตรFmงใจคน..  A#ทำไมยังไม่โดCmนสักตา

* | ** | *** |

Cm | Cm |Cm | Cm |
Cm | Cm |Cm | Cm |

 Cm  โลกใบกลม ๆ ดูจะแบFmนลงทุก ๆG# วัน   Gm Cm  หัวใจคนเรา ก็ยิ่งนัFmบวันดูG#ยิ่งดำGm Cm  ก็แค่มองทุกทีและโลFmกไม่ค่อยดีกลับ   เรื่G#องช่างโหดGmร้าย Cm  น้ำใจของเรา.. ทิ้งมันFmไปจนหมด   ช่วG#ยหน่อย ช่วยหน่อย

แล้ว..เมื่อไรจะถูกใจพี่ เมื่อไรจะเปิดใจบ้างแค่อยากจะมีสักครั้งที่เป็นอย่างใจไม่มีความดีความชอบ ไม่มีรางวัลจะมอบไม่เคยต้องการหรอก ใจเขาใจเรากันหน่อย บางครั้งบางทีก็บ่อย แค่นี้ก็คงจะซึ้งใจ

 Cm  เมื่อไรจะถูกใจพี่ เมื่อไรจะเปิดใจบ้าง   เมื่อไรจะมีสักครั้Fmง ที่เป็Gmนอย่างใจ Cm  ไม่มีความดีความชอบ ไม่มีรางวัลจะมอบ   ไม่เคยต้องการหรอก ไม่Fmซ้ำ ไม่เติมGm ก็ขอบใจ

 Cm  ยังไงก็โดนจนได้ ยังไงก็หลบไม่ได้   แค่อยากจะมีสักครั้Fmง น้องขGmอได้ไหม Cm  ถ้าหากอะไรมันแย่ ก็อยากให้ช่วยกันแก้   ในเมื่อคนเรามืFmอก็มีเท่าGm ๆ กัน   เราFmก็มาช่วย ๆGm กัน แค่G#นั้นก็ดีA#จะตายไCmป..คอร์ดเพลง ท่านผู้ชม bodyslam (บอดี้สแลม)

เนื้อเพลง ท่านผู้ชม bodyslam (บอดี้สแลม)สรุปวันนี้จะเอาไงกัน สรุปทางไหนก็ไม่พ้นโดนด่า ซ้ายมือก็มี ขวามือก็มี เสียงลอยเข้ามา จะเอาไงดี ก็ทำไปแล้วก็ไม่พ้นคนว่า ให้ตรงใจคน ทำไงจะให้โดนทุกตา ทุกทุกคน ต่างคน ก็จะเอา เอาอย่างงั้น เอาอย่างงี้ ทุกที มีแต่เสียง มีแต่เถียง มีแต่โวยแต่วาย แย่ แย่ แย่ แล้วใคร คนที่ทำ มันก็ทำ ทำเข้าไป ทุกทีมีแต่โดน บ่นหูชาจนเบื่อ แล้วก็โดนจนได้ เมื่อไรจะถูกใจพี่ เมื่อไรจะเปิดใจบ้าง เมื่อไรจะมีสักครั้ง ที่เป็นอย่างใจ ไม่มีความดีความชอบ ไม่มีรางวัลจะมอบ ไม่เคยต้องการหรอก ไม่ซ้ำ ไม่เติม ก็ขอบใจ เมื่อไรจะถูกใจพี่ เมื่อไรจะเปิดใจบ้าง แค่อยากจะมีสักครั้ง น้องขอได้ไหม ไม่มีความดีความชอบ ไม่มีรางวัลจะมอบ ไม่เคยต้องการหรอก ใจเขาใจเรากันหน่อย บางครั้งบางที ก็บ่อย แค่นี้ก็ดีจะตายไป/ชีวิตก็คงไม่โหดร้าย สรุปแบบนี้ยังทำตามใคร สรุปแบบไหน ไม่โดนว่า โดนบ่น หัวใจคนทำ ซ้ำโดยคนดู ไม่ให้ตายยังไง จะเอาไงดี ก็ทำไปแล้วก็ไม่พ้นคนว่า ให้ตรงใจคน ทำไมยังไม่โดนสักตา โลกใบกลมๆดูจะแบนลงทุกๆวัน หัวใจคนเรา ก็ยิ่งนับวันดูยิ่งดำ ก็แค่มองทุกทีและโลกไม่ค่อยดีกลับ เรื่องช่างโหดร้าย น้ำใจของเรา ทิ้งมันไปจนหมด ช่วยหน่อย ช่วยหน่อย แล้วเมื่อไรจะถูกใจพี่ เมื่อไรจะเปิดใจบ้าง แค่อยากจะมีสักครั้งที่เป็นอย่างใจ ไม่มีความดีความชอบ ไม่มีรางวัลจะมอบ ไม่เคยต้องการหรอก ใจเขาใจเรากันหน่อย บางครั้งบางทีก็บ่อย แค่นี้ก็คงจะซึ้งใจ เมื่อไรจะถูกใจพี่ เมื่อไรจะเปิดใจบ้าง เมื่อไรจะมีสักครั้ง ที่เป็นอย่างใจ ไม่มีความดีความชอบ ไม่มีรางวัลจะมอบ ไม่เคยต้องการหรอก ไม่ซ้ำ ไม่เติม ก็ขอบใจ ยังไงก็โดนจนได้ ยังไงก็หลบไม่ได้ แค่อยากจะมีสักครั้ง น้องขอได้ไหม ถ้าหากอะไรมันแย่ ก็อยากให้ช่วยกันแก้ ในเมื่อคนเรามือก็มีเท่าๆกัน เราก็มาช่วยๆกัน แค่นั้นก็ดีจะตายไป