ยาพิษ

  Bodyslam   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ยาพิษ bodyslam (บอดี้สแลม)
สังกัดค่าย: genie records

Em | Am Bm |Em | Am Bm |
Em | Am Bm |Em | Am Bm |

 Em  คำง่าย ๆ แต่ความหมายสุดลึกล้ำAm   คำง่าย ๆ Bm7ที่เธอใช้ประจำEm7   ซ้ำไป ซ้ำAm7 Bm7มา..

 Em7  คิดจะพูด แต่ก็พูดอย่างไม่คิAm7   รู้ไหมว่Bm7าหนึ่งชีวิตของใคEm7ร..   ต้องเกิดปัญAm7 Bm7หา..

 Em  เจ็บช้ำปางAm Bm7ตาย.. Em  ชีวิตวุ่นวาAmย..    คิBmดกันไปว่าดี Em  หลุ่มหลงเชื่อAm Bm7ใจ.. Em  กับถ้อยคำร้ายAm Bm7 ๆ ..

เอะอะก็ว่ารัEmก เอะอะก็คิดถึงแต่เธอไม่เคยซึ้Amง ไม่เคยเข้าใBmไม่เคยจะไม่รู้Em ไม่เคยจะไม่เห็นไม่ห่วงเลยว่าใคAmร จะเป็น จะตาBmคำพูดที่ไม่เคยEmคิด ความจริงก็คือยาพิษทำลายชีวิตAmของคนงมงาBm(เธอจะรู้Emบ้างหรือเปล่า คิดหรือเปล่Amว่ามีใคBmรเขาทุกข์ทนพิEmษของคำคน..ร้ายแรAmง..แค่ไหBmน)

 Em7  คำง่าย ๆ ที่เธอใช้บอกกับฉัAm   รู้ไว้ด้วBm7ยว่าความหมายของมัEmน..   สำคัญ แค่Am7 Bm7ไหน..

* | ** |

Em | Am Bm |Em | Am Bm |
Em | Am Bm |Em | Am Bm |

ล้าEmนคำลวงหลอกหลอนหัวใจวาดวิมานบนฟ้า แสนไกลล้วนเติมเต็มจากคำของใครแล้วความจริงอยู่ตรงที่ใด

เชื่Emอคำลวง สุดท้าAmยเสียใจBmโลEmกความจริงเรียนรู้Am หมุนไBmEmบและทวนไตร่ตรอAmงข้างใBmให้EmเวลาตัดสิAmนหัวใจ

** |

เธอจะรู้Emบ้างหรือเปล่า (รู้บ้างหรือเปล่า)คำAmที่เธอนั้Bmนพร่ำบอกรัEmกที่ลวงหลอก (รักที่ลวงหลอก)ทำAmให้ใครBmเขาทุกข์ทน พิษEmของคำคนคอร์ดเพลง ยาพิษ bodyslam (บอดี้สแลม)

เนื้อเพลง ยาพิษ bodyslam (บอดี้สแลม)คำง่ายๆแต่ความหมายสุดลึกล้ำ คำง่ายๆที่เธอใช้ประจำ ซ้ำไป ซ้ำมา คิดจะพูด แต่ก็พูดอย่างไม่คิด รู้ไหมว่าหนึ่งชีวิตของใคร ต้องเกิดปัญหา เจ็บช้ำปางตาย ชีวิตวุ่นวาย คิดกันไปว่าดี หลุ่มหลงเชื่อใจ กับถ้อยคำร้ายๆ เอะอะก็ว่ารัก เอะอะก็คิดถึง แต่เธอไม่เคยซึ้ง ไม่เคยเข้าใจ ไม่เคยจะไม่รู้ ไม่เคยจะไม่เห็น ไม่ห่วงเลยว่าใคร จะเป็น จะตาย คำพูดที่ไม่เคยคิด ความจริงก็คือยาพิษ ทำลายชีวิตของคนงมงาย เธอจะรู้บ้างหรือเปล่า คิดหรือเปล่า ว่ามีใครเขาทุกข์ทน พิษของคำคนร้ายแรงแค่ไหน คำง่ายๆที่เธอใช้บอกกับฉัน รู้ไว้ด้วยว่าความหมายของมัน สำคัญ แค่ไหน ล้านคำลวงหลอกหลอนหัวใจ วาดวิมานบนฟ้า แสนไกล ล้วนเติมเต็มจากคำของใคร แล้วความจริงอยู่ตรงที่ใด เชื่อคำลวง สุดท้ายเสียใจ โลกความจริงเรียนรู้ หมุนไป ทบและทวนไตร่ตรองข้างใน ให้เวลาตัดสินหัวใจ เธอจะรู้บ้างหรือเปล่า รู้บ้างหรือเปล่า คำที่เธอนั้นพร่ำบอก รักที่ลวงหลอก รักที่ลวงหลอก ทำให้ใครเขาทุกข์ทน พิษของคำคน