ยิ้มในวันที่อ่อนล้า

  โชค ธนวัฒน์   สตริง   ให้กำลังใจ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ยิ้มในวันที่อ่อนล้า โชค ธนวัฒน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: Emon74สังกัดค่าย: 74 Music

A | E |F#m | D |

แม้ว่Aาใจเหนื่อยล้าเพียงใดEควF#mามรู้สึกข้างในอาจท้DถึAงเผชิญเรื่องราวต่าDง ๆแต่ไม่คิF#mดจะถอยถึงล้มก็ลุกขึ้นใหม่E

เส้นทาAงคนเรากำหนดเอาเอEปัญหF#mาชีวิตทุกคนก็ต้องพบเจDถึAงความฝันจะไกลเพียงใดEแต่ไม่เกินใจถ้F#mาเราจะไปให้ถึD

 F#m  แม้โลกจะโหดร้าDย..   กับฉัAน.. สักเท่าไรE.. F#m  บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรD   ถึงในใจAของฉันกำลังจะแตกสลาEย..

ก็แค่ยิ้Aมในวันที่อ่อนล้Eซ่อนน้ำตF#mาของฉันไม้ให้ไหDเก็บความรู้A.. สึก ให้ไหEเหนื่อยแค่ไหF#mนต้องทนสู้ต่D

ก็ยัF#mงคงศรัทธาในความฝัDไม่มีใครหยิบยื่นมันมาให้ฉันA..คว้าเอาเอEอุF#mปสรรคล้นฟ้าชีวิตวุ่นวาDอยู่ในความมืดมนตามหาแสงไฟA..ของชีวิตE

F#m | D |A | E |
F#m | D |A | E |

** | ** |

F#m | D | A | E | ( x2 )
F#m |คอร์ดเพลง ยิ้มในวันที่อ่อนล้า โชค ธนวัฒน์

เนื้อเพลง ยิ้มในวันที่อ่อนล้า โชค ธนวัฒน์แม้ว่าใจเหนื่อยล้าเพียงใด ความรู้สึกข้างในอาจท้อ ถึงเผชิญเรื่องราวต่างๆ แต่ไม่คิดจะถอยถึงล้มก็ลุกขึ้นใหม่ เส้นทางคนเรากำหนดเอาเอง ปัญหาชีวิตทุกคนก็ต้องพบเจอ ถึงความฝันจะไกลเพียงใด แต่ไม่เกินใจถ้าเราจะไปให้ถึง แม้โลกจะโหดร้าย กับฉัน สักเท่าไร บอกตัวเองว่าไม่เป็นไร ถึงในใจของฉันกำลังจะแตกสลาย ก็แค่ยิ้มในวันที่อ่อนล้า ซ่อนน้ำตาของฉันไม้ให้ไหล เก็บความรู้ สึก ให้ไหว เหนื่อยแค่ไหนต้องทนสู้ต่อ ก็ยังคงศรัทธาในความฝัน ไม่มีใครหยิบยื่นมันมาให้ฉัน คว้าเอาเอง อุปสรรคล้นฟ้าชีวิตวุ่นวาย อยู่ในความมืดมนตามหาแสงไฟ ของชีวิต