สิให้เอาหยังไปยินดี

  ดิว วิทวัฒน์   ลูกทุ่ง   อีสาน   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สิให้เอาหยังไปยินดี ดิว วิทวัฒน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เพชร จิรภัทรเรียบเรียง: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิทสังกัดค่าย: ฮักยิ้ม มิวสิค

Em | Bm |Em | D |

Em | Bm |Em | D |
C Bm G D |

แค่เจ้าบอกว่Cาเฮาเลิกกันสาอ้ายกะมีน้ำตาBmมาฮอดมื้อนี้แต่บ่เคAmยบอกว่ายินดีDจักเทื่อฮู้เหมื่Gอกะเสียเจ้าไป

ยอมรัCบว่าใจบ่แข็งพอสิบืนไปต่Bmอกะได้ส่ำนี้ย่านใจAmที่มันภักดีได้บอกว่ายัGงลืมเจ้าบ่ได้

เจ็บหลาC Dย..แค่เจ้าอยู่Bmนำเขา จับมือEmเคียงกันอ้ายกะแทCบสิขาดใจตาDถ้าเจ้าได้Bmแต่งงาน อ้ายกะคงเบิดลมหายใจ

สิให้เอาหยังไปยินดีC กะมีแต่น้ำตDฮู้บ่ว่Bmายังฮักเจ้าหลาEmยัDงคิดฮอCดอยากกอดเจ้าไว้Dเบิดชีวิตอ้าGยกะให้เจ้าได้เด้อหล่BmบุญผลCาสองเฮาต่างDกันย้อนว่าฝัBmนกลายเป็นของเขEmสุดท้าCยกะต้องนั่งเหงDา นอนเศร้Gาผู้เดียว

 C  อ้ายกะคนบ่แม่นควาย   อ้ายกะมีหัวใBmจคือกันเด้อหล่าเอ้ย C  บักควายสี่ขากินหญ้าทำนD   ส่วนอ้ายกินน้ำตา และทำใจ

C D | Bm Em |C D | G |
C D | Bm Em |C D | G |

* | ** | ** |

สุดท้าAmยอ้ายกะต้องนั่งเหงDนอนเศร้าEm ผู้เดียวD

Em | Bm |Em | D |
Em |คอร์ดเพลง สิให้เอาหยังไปยินดี ดิว วิทวัฒน์

เนื้อเพลง สิให้เอาหยังไปยินดี ดิว วิทวัฒน์แค่เจ้าบอกว่าเฮาเลิกกันสา อ้ายกะมีน้ำตามาฮอดมื้อนี้ แต่บ่เคยบอกว่ายินดีจักเทื่อ ฮู้เหมื่อกะเสียเจ้าไป ยอมรับว่าใจบ่แข็งพอ สิบืนไปต่อกะได้ส่ำนี้ ย่านใจที่มันภักดี ได้บอกว่ายังลืมเจ้าบ่ได้ เจ็บหลาย แค่เจ้าอยู่นำเขา จับมือเคียงกัน อ้ายกะแทบสิขาดใจตาย ถ้าเจ้าได้แต่งงาน อ้ายกะคงเบิดลมหายใจ สิให้เอาหยังไปยินดี กะมีแต่น้ำตา ฮู้บ่ว่ายังฮักเจ้าหลาย ยังคิดฮอดอยากกอดเจ้าไว้ เบิดชีวิตอ้ายกะให้เจ้าได้เด้อหล่า บุญผลาสองเฮาต่างกัน ย้อนว่าฝันกลายเป็นของเขา สุดท้ายกะต้องนั่งเหงา นอนเศร้าผู้เดียว อ้ายกะคนบ่แม่นควาย อ้ายกะมีหัวใจคือกันเด้อหล่าเอ้ย บักควายสี่ขากินหญ้าทำนา ส่วนอ้ายกินน้ำตา และทำใจ สุดท้ายอ้ายกะต้องนั่งเหงา นอนเศร้า ผู้เดียว