ไหนว่ารักหนักหนา

  ดอน ปาละกุล   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไหนว่ารักหนักหนา ดอน ปาละกุล
เนื้อร้อง/ทำนอง: โชเล่ย์ ชคัทพลเรียบเรียง: เสก ผานชื่น

C | Am |Dm | G |

คำCว่ารัก ใครก็Amแหลงได้แต่จDmะมีใครทำได้จGริงบ้างแรCกก็หวาน พอนาAmนก็จางน้ำตาDmลที่หวานก็ว่าGขม

หากคนCสองคนมีใจAmหนึ่งเดียววันนี้Dmคงไม่ทุกข์ระทGแต่ใจCเธอเปลี่ยนง่ายดาAmยเหมือนลมพัดไDmป โน่นที นี่ทีG

คำFโบราณเค้าสอนไว้..ว่าใEmจนารี ไม่แน่นอนรักใคDmรเผื่อใจไว้ก่อGน จะได้ไม่ได้เสียCใจบอFกรักเราอยู่แรกวาพอสบEmสายตาชายกลาAmยเป็นอื่นแทบล้Dmมทั้งยืน.. F เธอทำกันได้Gพรือ

ไหนละคำว่ารักCที่บอกกันหนักหนาไหนเห็นเธอว่AmามีฉันคนเดียวพอปากบDmอกรักจริงไม่ลอกอที่ไหนได้Gขี้เท็จทั้งเพยิ่งกว่านางโมรCา กากี มีใจสองเหมือนกับนางวันทอAmงสองใจไม่เคยพอแค่รักใคDmรสักคนมันยากนักเหรอมาเล่Fนกับความรู้สึGก (มันหนุกมากหม้ายเธอ)

C | Am |Dm | G |
C | Am |Dm | F G |

* | ** |

A |

ไหนละคำว่ารักDที่บอกกันหนักหนาไหนเห็นเธอว่BmามีฉันคนเดียวพอปากบEmอกรักจริงไม่ลอกอที่ไหนได้Aขี้เท็จทั้งเพ

ยิ่งกว่านางโมรDา กากี มีใจสองเหมือนกับนางวันทอBmงสองใจไม่เคยพอแค่รักใคEmรสักคนมันยากนักเหรอมาเล่Gนกับความรู้สึAก มันหนุกมากหม้ายเธอ

แค่รักใคGรสักคนมันยาAกนักเหรอมาเล่Emนกับความรู้สึAก..มันหนุกมากหม้าDยเธอ

D |คอร์ดเพลง ไหนว่ารักหนักหนา ดอน ปาละกุล

เนื้อเพลง ไหนว่ารักหนักหนา ดอน ปาละกุลคำว่ารัก ใครก็แหลงได้ แต่จะมีใครทำได้จริงบ้าง แรกก็หวาน พอนานก็จาง น้ำตาลที่หวานก็ว่าขม หากคนสองคนมีใจหนึ่งเดียว วันนี้คงไม่ทุกข์ระทม แต่ใจเธอเปลี่ยนง่ายดายเหมือนลม พัดไป โน่นที นี่ที คำโบราณเค้าสอนไว้ ว่าใจนารี ไม่แน่นอน รักใครเผื่อใจไว้ก่อน จะได้ไม่ได้เสียใจ บอกรักเราอยู่แรกวา พอสบสายตาชายกลายเป็นอื่น แทบล้มทั้งยืน เธอทำกันได้พรือ ไหนละคำว่ารักที่บอกกันหนักหนา ไหนเห็นเธอว่ามีฉันคนเดียวพอ ปากบอกรักจริงไม่ลอกอ ที่ไหนได้ขี้เท็จทั้งเพ ยิ่งกว่านางโมรา กากี มีใจสอง เหมือนกับนางวันทองสองใจไม่เคยพอ แค่รักใครสักคนมันยากนักเหรอ มาเล่นกับความรู้สึก มันหนุกมากหม้ายเธอ ไหนละคำว่ารักที่บอกกันหนักหนา ไหนเห็นเธอว่ามีฉันคนเดียวพอ ปากบอกรักจริงไม่ลอกอ ที่ไหนได้ขี้เท็จทั้งเพ ยิ่งกว่านางโมรา กากี มีใจสอง เหมือนกับนางวันทองสองใจไม่เคยพอ แค่รักใครสักคนมันยากนักเหรอ มาเล่นกับความรู้สึก มันหนุกมากหม้ายเธอ แค่รักใครสักคนมันยากนักเหรอ มาเล่นกับความรู้สึก มันหนุกมากหม้ายเธอ