เกลียดตัวเอง

  ฝน พรสุดา   สตริง   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เกลียดตัวเอง ฝน พรสุดา
เนื้อร้อง/ทำนอง: เบส ขวางหวันเรียบเรียง: สุวัตร วงศ์นคร

D A | Bm A |G | A |

รู้ว่าเธอหมดรัDก แต่ฉันก็รักAเธอและเป็นห่วงเสมBmอ แม้เธอนั้นไม่Aแคร์เก็บลึGกเอาไว้ในใF#mจก็มีแต่..เจ็บช้ำEm อ่อนแอ งอแงAไม่ได้..

รู้ว่าต้องเจ็บช้ำD แต่ฉันก็ยังAทนและไม่มีสักหBmนที่ฉันไม่เสียAใจได้แต่ฝืGนฉีกยิ้มด้วยควF#mามเต็มใจแต่สุดท้าEmยร้องไห้ทุกAที

อยู่อย่างนี้GมานานแสนนานมันทรมาF#mนอะไรอย่างนี้หายใEmจก็จุก พูดไปก็เจ็บได้แต่เก็Gบเอาไว้อย่างนี้A..

เกลียดตัวเอDที่ยังไปรัAกเขาอยู่อย่างนี้Bmเจ็บเท่าไรAไม่จำสักที.G.จะหEmนีก็หนีไม่ได้AเลยเกลียดตัวเอDที่ยังไปรัAกเขาไม่จางหาBmแม้วันนี้Aต้องนอนร้องไห้G..เจ็บช้ำEmยังไงก็ได้A(ขอแค่ให้อยู่กับDเธอ)

G | F#m Bm |Em A | D |
G | F#m Bm |C A | D |

* | ** | ** |

เจ็บช้ำEmยังไงก็ได้Aขอแค่ให้อยู่กัDบเธอคอร์ดเพลง เกลียดตัวเอง ฝน พรสุดา

เนื้อเพลง เกลียดตัวเอง ฝน พรสุดารู้ว่าเธอหมดรัก แต่ฉันก็รักเธอ และเป็นห่วงเสมอ แม้เธอนั้นไม่แคร์ เก็บลึกเอาไว้ในใจก็มีแต่ เจ็บช้ำ อ่อนแอ งอแงไม่ได้ รู้ว่าต้องเจ็บช้ำ แต่ฉันก็ยังทน และไม่มีสักหนที่ฉันไม่เสียใจ ได้แต่ฝืนฉีกยิ้มด้วยความเต็มใจ แต่สุดท้ายร้องไห้ทุกที อยู่อย่างนี้มานานแสนนาน มันทรมานอะไรอย่างนี้ หายใจก็จุก พูดไปก็เจ็บ ได้แต่เก็บเอาไว้อย่างนี้ เกลียดตัวเอง ที่ยังไปรักเขาอยู่อย่างนี้ เจ็บเท่าไรไม่จำสักที จะหนีก็หนีไม่ได้เลย เกลียดตัวเอง ที่ยังไปรักเขาไม่จางหาย แม้วันนี้ต้องนอนร้องไห้ เจ็บช้ำยังไงก็ได้ ขอแค่ให้อยู่กับเธอ เจ็บช้ำยังไงก็ได้ ขอแค่ให้อยู่กับเธอ