แค่คั่นเวลา

  The Gentlemans   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แค่คั่นเวลา The Gentlemans
เนื้อร้อง/ทำนอง: The Gentlemansเรียบเรียง: The Gentlemans

C | F |C | F |
C | F |Am G | F |

ไม่รู้C.. สถานะคืออะไรDmใช่คนรักเธอหรือเปล่FหรือเพียGงแค่คนข้างเธอ เมื่อเธอเหงาใจ

 C  ก็คิดว่าเธอรักกัF   แต่ความจริงนั้นเธอกลับไม่จริAmงใจ   ทำไมไม่มีฉัGนเพียงคนเดียว

เธEmอ.. ที่รัAก..ช่างโหดร้าDmยอะไรกับฉัน..ขนาCดนี้ที่เธEmอ.. บอกรัAก..เหมือนจะเป็Dmนเรื่องจริงแต่ไม่ใช่FความจริงสักGที..

สุดท้าCยแค่คั่นเวลาแค่เพียงของตาFยเวลาเธอเหงาไม่มีสิทธิ์หึAmงไม่มีสิทธิ์หวงGไม่มีตัวตFน ไม่มีค่าใดGเจ็บแค่ไหCนปวดร้าวเท่าไหร่Emกล้ำกลืนฝืนทAmนปิดบังเอาไว้Gเพราะคำว่ารัFก.. คำเดียEmต้นเหตุDmในทุกเรื่องราวGของความเสียใจ

C | F |Am G | F |

ไม่รู้C.. จะทนได้นานเท่าไหร่Dmกับความสัมพันธ์ชั่วคราFสถานGะที่ฉันไม่เคยได้เป็นตัวจริC

เพราะความอ่อนแอที่มีFคือในตอนนี้ตัดใจไม่ได้Amรู้ว่าสุดท้าGยเธอต้องเลือกเขา

* | ** |

C G A# G# | G |

** |

C | F |

เพราะคำว่ารัAmก.. คำเดียGต้นเหตุF.. ในทุEmกเรื่องราวDmของควGามเสียใจ

C | F |C | F |
C |คอร์ดเพลง แค่คั่นเวลา The Gentlemans

เนื้อเพลง แค่คั่นเวลา The Gentlemansไม่รู้ สถานะคืออะไร ใช่คนรักเธอหรือเปล่า หรือเพียงแค่คนข้างเธอ เมื่อเธอเหงาใจ ก็คิดว่าเธอรักกัน แต่ความจริงนั้นเธอกลับไม่จริงใจ ทำไมไม่มีฉันเพียงคนเดียว เธอ ที่รัก ช่างโหดร้ายอะไรกับฉันขนาดนี้ ที่เธอ บอกรัก เหมือนจะเป็นเรื่องจริง แต่ไม่ใช่ความจริงสักที สุดท้ายแค่คั่นเวลา แค่เพียงของตายเวลาเธอเหงา ไม่มีสิทธิ์หึงไม่มีสิทธิ์หวง ไม่มีตัวตน ไม่มีค่าใด เจ็บแค่ไหนปวดร้าวเท่าไหร่ กล้ำกลืนฝืนทนปิดบังเอาไว้ เพราะคำว่ารัก คำเดียว ต้นเหตุในทุกเรื่องราว ของความเสียใจ ไม่รู้ จะทนได้นานเท่าไหร่ กับความสัมพันธ์ชั่วคราว สถานะที่ฉันไม่เคยได้เป็นตัวจริง เพราะความอ่อนแอที่มี คือในตอนนี้ตัดใจไม่ได้ รู้ว่าสุดท้ายเธอต้องเลือกเขา เพราะคำว่ารัก คำเดียว ต้นเหตุ ในทุกเรื่องราว ของความเสียใจ