แค่อีกวัน

  เจษฎา   สตริง   อกหัก   ให้กำลังใจ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แค่อีกวัน เจษฎา
เนื้อร้อง/ทำนอง: พีท โมเดลเรียบเรียง: 2004STDIO (ปอนด์ ชาบู)สังกัดค่าย: EChang ZT (อีช้าง สตูดิโอ)

D# | Gm |Fm | A# |

กี่ครั้D#งที่พัง ทำไมไม่จำสักทีG#กี่คD#นเข้ามา กี่คนผ่านไป ได้อะไรG#กลับมามีแต่D#ความช้ำมีแต่ความเสียใจ มีแต่น้ำG#ตาแล้วก็D#กลับมา อยู่กับตัวเองอยู่แบA#บนี้

โดนทำร้าFmย มามากมายตั้งเท่A#าไหร่เชื่อใจสุGmดท้ายก็พัง เหมือนเดิCmมอีกเชื่G#อว่าเขาจะรัก ทุ่มใจให้เขGmาทั้งหมดที่มีCmแต่สุดท้าG#ยเขากลับมาหักหลัA#งกัน

รัD#กตัวเองไว้ ให้มากกว่าใคGmรจะมารักกอFmดตัวเองไว้ ให้แน่นกว่าใคA#รจะกอดเรายิ้D#มให้มากไว้ เผื่อวันไหGmนที่ต้องเศร้าเผื่อวันไหG#นที่ร้อง วันไหGmนที่เหงามันก็แค่อีFmกวัน เดี๋ยวเรA#าก็ผ่าน(D#)ไป

D# | Gm |Fm | A# G# |
G#m |

* | ** | ** |

D# | G# G#m |D# |คอร์ดเพลง แค่อีกวัน เจษฎา

เนื้อเพลง แค่อีกวัน เจษฎากี่ครั้งที่พัง ทำไมไม่จำสักที กี่คนเข้ามา กี่คนผ่านไป ได้อะไรกลับมา มีแต่ความช้ำมีแต่ความเสียใจ มีแต่น้ำตา แล้วก็กลับมา อยู่กับตัวเองอยู่แบบนี้ โดนทำร้าย มามากมายตั้งเท่าไหร่ เชื่อใจสุดท้ายก็พัง เหมือนเดิมอีก เชื่อว่าเขาจะรัก ทุ่มใจให้เขาทั้งหมดที่มี แต่สุดท้ายเขากลับมาหักหลังกัน รักตัวเองไว้ ให้มากกว่าใครจะมารัก กอดตัวเองไว้ ให้แน่นกว่าใครจะกอดเรา ยิ้มให้มากไว้ เผื่อวันไหนที่ต้องเศร้า เผื่อวันไหนที่ร้อง วันไหนที่เหงา มันก็แค่อีกวัน เดี๋ยวเราก็ผ่านไป