ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน

  ไข่มุก รุ่งรัตน์   ลูกทุ่ง   อีสาน   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน ไข่มุก รุ่งรัตน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ก้อง ห้วยไร่

E C#m | A B |

ฮักEกันมาแต่ดนC#mแล้วบ่มีวี่แวAวเปลี่ยนแปลงBไปตั้งEแต่ทางมีแต่ขี้C#mไหง่แล้วจังใด๋Aคือมาเป็นลายBต่าง

สิบEสิฮ่าง หรือซาC#mวสิฮ่างสิจับมืAอกันหย่างว่าซั่นBว่าหัวใจEสะหวอย น้องบ่C#mหัวซาบัดสิว่AาเฮาไปกัBนบ่ได้E..

ไสว่าสิบ่ถิ่มกัEน..ไสว่าสิมีกัC#mนและกันไสว่าสิฮักแพงกัAน ไสว่าสิมีกันตลอดBไปไสว่าสิบ่ถิ่มกัEน..ไสว่าสิมีกัC#mนเรื่อยไปไสว่าสิบ่แบ่งAใจ ไสว่าสิมีแค่B..   หูC#..

ไสว่าสิบ่ถิ่มF#กัน..ไสว่าสิมีกันD#mและกันไสว่าสิฮักแพงBกัน ไสว่าสิมีกันตลอดC#ไปไสว่าสิบ่ถิ่มกัF#น..ไสว่าสิมีกันD#mเรื่อยไปไสว่าสิบ่แบ่งBใจ ไสว่าสิมีแค่C#..เฮา..B Bm | F#คอร์ดเพลง ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน ไข่มุก รุ่งรัตน์

เนื้อเพลง ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน ไข่มุก รุ่งรัตน์ฮักกันมาแต่ดนแล้ว บ่มีวี่แววเปลี่ยนแปลงไป ตั้งแต่ทางมีแต่ขี้ไหง่ แล้วจังใด๋คือมาเป็นลายต่าง สิบสิฮ่าง หรือซาวสิฮ่าง สิจับมือกันหย่างว่าซั่นว่า หัวใจสะหวอย น้องบ่หัวซา บัดสิว่าเฮาไปกันบ่ได้ ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน ไสว่าสิมีกันและกัน ไสว่าสิฮักแพงกัน ไสว่าสิมีกันตลอดไป ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน ไสว่าสิมีกันเรื่อยไป ไสว่าสิบ่แบ่งใจ ไสว่าสิมีแค่ หู ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน ไสว่าสิมีกันและกัน ไสว่าสิฮักแพงกัน ไสว่าสิมีกันตลอดไป ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน ไสว่าสิมีกันเรื่อยไป ไสว่าสิบ่แบ่งใจ ไสว่าสิมีแค่ เฮา