สาวส่า

  คนมอ   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   อีสาน   ให้กำลังใจ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สาวส่า คนมอ

Am F | G Am |
Am F | G Am |

Am F | G Am |
Am F | G Am |

 Am  ในภวังค์แห่งความเศร้Cาสิมีไผ..   คอยห่วงหFาถามไถ่   ว่าเป็นจั่งใด๋Gจั่งเสียใจFหล่าคำนาAmง.. Am  คนอยู่ข้างไปไสC คือบ่เห็นหน้าผู้ใด๋F   ข้าวน้ำ ซามปลา บ่ยอมกินG   จนนางหล่Fาจ่อยโAmซ..

 F  อักอยู่เทิงบ้านเบิดมื้Em   เศร้ามิดหมี่ อ้ายย่านคึดสั่Am   ให้ไทบ้านเพิ่นส่าลือ F  หน้าต่างสุแก ปิดแน่Em   บ่กล้าเปิดกลอนส่อหน้Am   ย่านคึดเป็นบ้าเป็นหลัง

 Am  นางเป็นสาวท่งนC   หน้าตางามผ่องดังอีเกิ้F   ผู้บ่าวหลายคุ้มหมายปอG   ต้องหลีกยอมแFพ้ผู้บ่าวคAmรู..

 Am  กะเป็นย่อนผู้บ่าวครูC   มาเทียวหยอกให้นางฝันไกF   บอกหัวใจคึดไปG ฝันฮอFดมื้อวิวาAmห์

 F  ณ มื้อนี้สาวส่Emา สินอนกอดตั้งแต่หมอAm   นอนเศร้าอยู่ผู้เดียว F  ยามหัวลมมาพัดต้อEmง เสียงสนูว่าวดื้อดื้Am   นางแห่งสะอื้นขื่นขม F  บ้านเหนือใต้เขากะว่Em   ว่าสาวส่า ถืกบ่าวครูถิ่Am   เปิดหนีไกลบ่ต่าวคืน F  จักมื้ออื่นมื้อใด๋Emกะยังสิไห้..   จักมื้อใด๋จั่งสิลืมเพิ่น

Am | C |F | G F | Am |
Am | C |F | G F | Am |
F | Em |Am | F | Em |

Am F | G Am |
Am F | G Am |
Am F | G Am |
Am F | G Am |

* |

 F  ตัดอกตัดใจสานาEm   บ่าวบ้านเฮายังคอยถ่Amา เช็ดน้ำตาให้นางอยู่ F  บ่าวบ้านเฮานำกันEmเสมอมั่น   เว้าง่าAmย เข้าใจมักอีหลี F  สาวเทพี สาวส่Em   ลืมสาบ่าวครูเพิ่นถิ่Amม เปิดหนีไปแต่งสาวครู F  จักมื้ออื่นมื้อใด๋Em ให้เจ้าเซาไห้   ยังมีอ้ายอยู่

Am F | G Am | ( x7 )คอร์ดเพลง สาวส่า คนมอ

เนื้อเพลง สาวส่า คนมอในภวังค์แห่งความเศร้าสิมีไผ คอยห่วงหาถามไถ่ ว่าเป็นจั่งใด๋จั่งเสียใจหล่าคำนาง คนอยู่ข้างไปไส คือบ่เห็นหน้าผู้ใด๋ ข้าวน้ำ ซามปลา บ่ยอมกิน จนนางหล่าจ่อยโซ อักอยู่เทิงบ้านเบิดมื้อ เศร้ามิดหมี่ อ้ายย่านคึดสั่น ให้ไทบ้านเพิ่นส่าลือ หน้าต่างสุแก ปิดแน่น บ่กล้าเปิดกลอนส่อหน้า ย่านคึดเป็นบ้าเป็นหลัง นางเป็นสาวท่งนา หน้าตางามผ่องดังอีเกิ้ง ผู้บ่าวหลายคุ้มหมายปอง ต้องหลีกยอมแพ้ผู้บ่าวครู กะเป็นย่อนผู้บ่าวครู มาเทียวหยอกให้นางฝันไกล บอกหัวใจคึดไป ฝันฮอดมื้อวิวาห์ ณ มื้อนี้สาวส่า สินอนกอดตั้งแต่หมอน นอนเศร้าอยู่ผู้เดียว ยามหัวลมมาพัดต้อง เสียงสนูว่าวดื้อดื้น นางแห่งสะอื้นขื่นขม บ้านเหนือใต้เขากะว่า ว่าสาวส่า ถืกบ่าวครูถิ่ม เปิดหนีไกลบ่ต่าวคืน จักมื้ออื่นมื้อใด๋กะยังสิไห้ จักมื้อใด๋จั่งสิลืมเพิ่น ตัดอกตัดใจสานาง บ่าวบ้านเฮายังคอยถ่า เช็ดน้ำตาให้นางอยู่ บ่าวบ้านเฮานำกันเสมอมั่น เว้าง่าย เข้าใจมักอีหลี สาวเทพี สาวส่า ลืมสาบ่าวครูเพิ่นถิ่ม เปิดหนีไปแต่งสาวครู จักมื้ออื่นมื้อใด๋ ให้เจ้าเซาไห้ ยังมีอ้ายอยู่