เสียใจได้ยัง? (When)

  MedyBoss   สตริง   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เสียใจได้ยัง? MedyBoss
เนื้อร้อง/ทำนอง: สงกรานต์ รังสรรค์,Sirasak Ittipholpanichเรียบเรียง: Songkran Rangsan, Sirasak Ittipholpanich, Suphakit Fongtanakit

   สิทธิ์ฉัC#นมีเพียงแค่เสีFยน้ำตา A#m  ไม่มีสิทธิ์จะG#m C#เสียใจ..

F# Fm | D#m G# |

   พF#ยายามทำควาFมเข้าใจเธอ A#m  แต่เหมือนยิ่งทำยิ่งโดนเธอผลักไส G#m  กับเธอเหมือนฉันกลายเป็นอากาC#ศไป

   พF#ยายาม ให้คำFว่าเรา.. A#m  มันเดินต่อไปอย่างเดิมเธอกับฉัน G#m  แต่ทำเท่าไรก็เท่ากับไม่C#สำคัญ

 D#m  ติดอยู่ในภาวFmะไร้แรงโน้มถ่วF#ง..ของใFm   ไม่มีที่มD#mา ไม่มีที่ไFm   ไม่มีเหตุผF#ลไม่มีคำตอบD#/GอะไรจากเธG#อ..

   เจ็บกว่าเธอไม่รัC#   คือเธอไม่พูFดสักอย่าง A#m  ทิ้งไว้แค่คG#m C#วามเหินห่าง F#  เธอปล่อยให้ฉัFmน มีแต่คำถาม   ว่าฉัD#mนนั้นทำผิดตรงไG#หน   สิทธิ์ฉัC#นมีเพียงแค่เสีFยน้ำตา A#m  ไม่มีสิทธิ์G#m C#จะเสียใจ F#  ติดอยู่ตรงนี้   Fm ต้องทำอย่างไร   เหมืD#mอนได้แค่Fmทำใจ.G#.   (เพื่อรอเธอมาพูดลา)

C# | G# |

   วัF#น เดือน ปี หรือเป็Fน วินาที A#m  ที่เธอจะมาสรุปคำว่ารัก G#m  ยังมีอยู่ไหมหรืออยากจะไปC#เสียที

* | ** |

 B  เธอเงียบไปแบบนี้A#mทำไม   หากเธอแค่ทดAลองใจ แต่ฉันไม่ทดลองเจ็บ   ได้ไหC#ม.. ทำไมทำอย่างนี้

** | ** |

F# Fm | E D#m |C# |คอร์ดเพลง เสียใจได้ยัง? MedyBoss

เนื้อเพลง เสียใจได้ยัง? (When)? MedyBossสิทธิ์ฉันมีเพียงแค่เสียน้ำตา ไม่มีสิทธิ์จะเสียใจ พยายามทำความเข้าใจเธอ แต่เหมือนยิ่งทำยิ่งโดนเธอผลักไส กับเธอเหมือนฉันกลายเป็นอากาศไป พยายาม ให้คำว่าเรา มันเดินต่อไปอย่างเดิมเธอกับฉัน แต่ทำเท่าไรก็เท่ากับไม่สำคัญ ติดอยู่ในภาวะไร้แรงโน้มถ่วงของใจ ไม่มีที่มา ไม่มีที่ไป ไม่มีเหตุผลไม่มีคำตอบอะไรจากเธอ เจ็บกว่าเธอไม่รัก คือเธอไม่พูดสักอย่าง ทิ้งไว้แค่ความเหินห่าง เธอปล่อยให้ฉัน มีแต่คำถาม ว่าฉันนั้นทำผิดตรงไหน สิทธิ์ฉันมีเพียงแค่เสียน้ำตา ไม่มีสิทธิ์จะเสียใจ ติดอยู่ตรงนี้ ต้องทำอย่างไร เหมือนได้แค่ทำใจ เพื่อรอเธอมาพูดลา วัน เดือน ปี หรือเป็น วินาที ที่เธอจะมาสรุปคำว่ารัก ยังมีอยู่ไหมหรืออยากจะไปเสียที เธอเงียบไปแบบนี้ทำไม หากเธอแค่ทดลองใจ แต่ฉันไม่ทดลองเจ็บ ได้ไหม ทำไมทำอย่างนี้