คู่กันแล้ว

  แนน อรวรรณ   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คู่กันแล้ว แนน อรวรรณ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ตู่ ไทรงามเรียบเรียง: แนน อรวรรณสังกัดค่าย: หนุ่มอ้อยโชว์

D | Bm |D | A |

D | Bm |D | A |

G | F#m Bm |
Em A | D | A |

เป็นคู่กันแล้Dก็คงไม่แคล้วกันหรอกหนBmเมื่อโชคชะตGบุญวาสนาให้เราเจอAกัน

เป็นคู่ชีวิDต คู่คิดอยู่เคียงข้างกันแลBmะกันเป็นคนสำคัEmญหัวใจของฉันรักเพียงแต่เธA

เมื่อบุญนำพDวาสนาของเราส่งBmกันเธอทะเลาะกับฉัGแต่เพียงไม่นานรักกันเหมือนAเดิม

เป็นคู่ชีวิDไม่เคยจะคิดมีใครเพิ่มBmเติมรักเธอคนเดิEmม แต่งเติมความรัAให้กันและDกัน

อาจมีวาจEmาที่ไม่เข้าหูแต่อยากให้รู้F#mว่าฉันรักเธBmอย่าโกรธเคืEmองให้นานนะเธAอย่าได้เพ้Dอเปลี่ยนใจจากฉันยิ่งทะเลEmาะ เราก็ยิ่งใกล้ชิดรสชาติชีวิF#mตที่เราได้เจBmอยู่กับฉัGนตลอดไปนะเธอ ที่รัA

เป็นคู่กันแล้Dก็คงไม่แคล้วที่เราทะเลBmาะแต่อยากจะขDเธออย่าทิ้งฉันไปไหนนะAเธอเปรียบเธอเป็นลิ้Gน ฉันเป็นดั่งฟันเราทะเลาะกัF#mนมันธรรมดBmแค่เธEmออย่าไปไหนหนAที่รักของDฉัน

อยู่เป็นกำลังGใจ อยู่เป็นที่รักF#mกันอยู่เคียงข้างกัEmนเป็นคนสำคัญAของฉันตลอDดไปโปรดอยู่ตรงนี้G อย่าทิ้งไปF#mไหนอยู่เคียงข้างกาEmย เป็นคนสุดท้าAได้ไหมเล่Dาเธอ..  A

D | Bm |D | A |

G | F#m Bm |
Em A | D | D |

* | ** | *** | ** |

เปรียบเธอเป็นลิ้Gน ฉันเป็นดั่งฟันเราทะเลาะกัF#mนมันธรรมดBmขอเธEmออย่าไปไหนหนAา..อยู่รักกันกับฉัD

G | F#m Bm |Em A | D |คอร์ดเพลง คู่กันแล้ว แนน อรวรรณ

เนื้อเพลง คู่กันแล้ว แนน อรวรรณเป็นคู่กันแล้ว ก็คงไม่แคล้วกันหรอกหนา เมื่อโชคชะตา บุญวาสนาให้เราเจอกัน เป็นคู่ชีวิต คู่คิด อยู่เคียงข้างกันและกัน เป็นคนสำคัญหัวใจของฉัน รักเพียงแต่เธอ เมื่อบุญนำพา วาสนาของเราส่งกัน เธอทะเลาะกับฉัน แต่เพียงไม่นานรักกันเหมือนเดิม เป็นคู่ชีวิต ไม่เคยจะคิดมีใครเพิ่มเติม รักเธอคนเดิม แต่งเติมความรัก ให้กันและกัน อาจมีวาจาที่ไม่เข้าหู แต่อยากให้รู้ว่าฉันรักเธอ อย่าโกรธเคืองให้นานนะเธอ อย่าได้เพ้อเปลี่ยนใจจากฉัน ยิ่งทะเลาะ เราก็ยิ่งใกล้ชิด รสชาติชีวิตที่เราได้เจอ อยู่กับฉันตลอดไปนะเธอ ที่รัก เป็นคู่กันแล้ว ก็คงไม่แคล้วที่เราทะเลาะ แต่อยากจะขอ เธออย่าทิ้งฉันไปไหนนะเธอ เปรียบเธอเป็นลิ้น ฉันเป็นดั่งฟัน เราทะเลาะกันมันธรรมดา แค่เธออย่าไปไหนหนา ที่รักของฉัน อยู่เป็นกำลังใจ อยู่เป็นที่รักกัน อยู่เคียงข้างกันเป็นคนสำคัญ ของฉันตลอดไป โปรดอยู่ตรงนี้ อย่าทิ้งไปไหน อยู่เคียงข้างกาย เป็นคนสุดท้าย ได้ไหมเล่าเธอ เปรียบเธอเป็นลิ้น ฉันเป็นดั่งฟัน เราทะเลาะกันมันธรรมดา ขอเธออย่าไปไหนหนา อยู่รักกันกับฉัน