เชื่อใจแต่ไม่เต็มร้อย

  น้องอาม นวลปาน   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เชื่อใจแต่ไม่เต็มร้อย น้องอาม นวลปาน
เนื้อร้อง/ทำนอง: ช่างโคช ปิงปองมิวสิคเรียบเรียง: ตันติกร พวงมาลาสังกัดค่าย: PingPong Music (ปิงปองมิวสิค)

D# | Cm |G# | A# | A# |

 D#  สมมุติว่าเราต้องแยกทาง Cm  สมมุติว่าเราต้องไกลห่าG#ง..   แล้วเธA#อจะคิดถึงกันบ้างไหม

 D#  สมมุติว่าเราต้องทะเลาะ Cm  ในยามไกลกันจะเป็นไงG#หนอ..   แล้วใครจะง้A#อใครก่อนกัน

กลัวเหลือเกิG#นกับความห่างไกลมันขวยใGmจในเรื่องอนCmาคตมันพรือโฉ้G#ไปเสียหมดกลัวห่างกัA#นกลายเป็นร่ำลา..

ถ้าเรามันคิดถึD#ง แต่เธอกำลังนอCmกใจหรือเธอยังมั่นใจG# ว่าความรักเรายังคงA#เดิมถ้าว่าฉันมันหมดรัD#ก เป็นเธอที่ต้องเสียCmใจข้อเสียของความห่างไกG#ว่าใครคิดถึงหรือใครลืมA#ใคร(มันเชื่อใจแต่ไม่เต็มร้อย)

D# | A# |

D# | Cm |G# | A# |
D# | Cm |G# | A# |

* | ** | ** |

D# | Cm |G# | A# |

มันเชื่อใจแต่ไม่เต็มD#ร้อยคอร์ดเพลง เชื่อใจแต่ไม่เต็มร้อย น้องอาม นวลปาน

เนื้อเพลง เชื่อใจแต่ไม่เต็มร้อย น้องอาม นวลปานสมมุติว่าเราต้องแยกทาง สมมุติว่าเราต้องไกลห่าง แล้วเธอจะคิดถึงกันบ้างไหม สมมุติว่าเราต้องทะเลาะ ในยามไกลกันจะเป็นไงหนอ แล้วใครจะง้อใครก่อนกัน กลัวเหลือเกินกับความห่างไกล มันขวยใจในเรื่องอนาคต มันพรือโฉ้ไปเสียหมด กลัวห่างกันกลายเป็นร่ำลา ถ้าเรามันคิดถึง แต่เธอกำลังนอกใจ หรือเธอยังมั่นใจ ว่าความรักเรายังคงเดิม ถ้าว่าฉันมันหมดรัก เป็นเธอที่ต้องเสียใจ ข้อเสียของความห่างไกล ว่าใครคิดถึงหรือใครลืมใคร มันเชื่อใจแต่ไม่เต็มร้อย มันเชื่อใจแต่ไม่เต็มร้อย