เกลียดการอำลา

  OZEEOOS   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เกลียดการอำลา OZEEOOS

D | D |Bm | Bm |
G | G |A | A |

อย่าทิ้Dงฉันไว้ลำพังกับโลกที่แสนเปล่าเปลี่ยวอย่าทิ้Bmงฉันไว้คนเดียวกับโลกที่แสนโหดร้ายอย่าทำGเหมือนฉันไม่มีหัวใจอย่าทำGmให้ฉันต้องแตกสลาย

ไม่พร้อมยอDมรับความจริง(ยอมรับความจริง)กับสิ่งที่ฉันต้องเจอตรงนี้ที่Bmไม่มีเธอ (ที่ไม่มีเธอ)ไม่รู้จะอยู่ได้ไหมไม่พร้Gอมที่จะเข้าใจสักอย่างไม่อยาAกให้มันเป็นวันสุดท้าย

เกลียดการอำลDา เกลียดที่ต้องเสียใจเกลียดคำว่ารัBmก ที่ฉันต้องเสียไปเกลียดที่ต้องรู้ว่Gาเธอจะไปเจอคนใหม่F#mเกลียดที่ยังรัEmบความจริงที่มีไว้ไม่ได้A(เมื่อฉันจะขาดใจ)

D | D |Bm | Bm |
G | G |A | A |

* | ** | ** |

D | D |Bm | Bm |

แต่เราก็รู้ว่Gาเราอยู่ไกลกันเหลือเกิF#mเกลียดที่ต้องใช้ชีCวิตโดยที่ไม่มีเธAเมื่อฉันจะขาดใจ

D | D |Bm | Bm |
G | G |A | A |

เมื่อฉันจะขาดใจDคอร์ดเพลง เกลียดการอำลา OZEEOOS

เนื้อเพลง เกลียดการอำลา OZEEOOSอย่าทิ้งฉันไว้ลำพัง กับโลกที่แสนเปล่าเปลี่ยว อย่าทิ้งฉันไว้คนเดียว กับโลกที่แสนโหดร้าย อย่าทำเหมือนฉันไม่มีหัวใจ อย่าทำให้ฉันต้องแตกสลาย ไม่พร้อมยอมรับความจริง ยอมรับความจริง กับสิ่งที่ฉันต้องเจอ ตรงนี้ที่ไม่มีเธอ ที่ไม่มีเธอ ไม่รู้จะอยู่ได้ไหม ไม่พร้อมที่จะเข้าใจสักอย่าง ไม่อยากให้มันเป็นวันสุดท้าย เกลียดการอำลา เกลียดที่ต้องเสียใจ เกลียดคำว่ารัก ที่ฉันต้องเสียไป เกลียดที่ต้องรู้ว่าเธอจะไปเจอคนใหม่ เกลียดที่ยังรับความจริงที่มีไว้ไม่ได้ เมื่อฉันจะขาดใจ แต่เราก็รู้ว่าเราอยู่ไกลกันเหลือเกิน เกลียดที่ต้องใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีเธอ เมื่อฉันจะขาดใจ เมื่อฉันจะขาดใจ