ฝนสิตก

  ปูเล่ สวรรค์นา   ลูกทุ่ง   อีสาน   อกหัก   ฝน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฝนสิตก ปูเล่ สวรรค์นา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชนิตา เนินภู,โชคชัยเรียบเรียง: ฝายแอนด์เฟรน

C#m | C#m |F#m | F#m |
C#m | C#m |F#m | F#m |

เป็C#mนอีมาลึดทึดเท่าคือฝF#mนตั้งเค้าสิตก โทมคC#mนกำลังสิถืกหักอกน้ำตาF#mล่ะสิตกก่อนฝน สิหนีC#mจากอีหลีบ้อเห็นกัF#mนท่อนี้ล่ะคน

เขาสิไC#mป จั่งใด๋ เขาสิสน คือห้ามฟ้า ห้ามฝF#mน..กะยังห้ามบ่ได้..

C#m | F#m |
C#m | F#m |

C#m | F#m |
C#m | F#m |

บ่C#mให้สัญญาณล่วงหน้าคืF#mอจั่งฟ้า ฮ้องมาบอกก่อนโลC#mดมีแต่สิเดินกลอน..ลำF#mลา ท่าเดียวสุG#ยก

 C#m  ฝนสิตก บักบกสิหล่F#mน.. C#m  ฟ้าสิฮ้อง ตีฆ้องไล่งัF#mว.. C#m  ผัวสิหนีล่ะคันหัวยาF#mบ ๆ C#m  ละพยานซาบลาบ ห้ามอ้ายบ่ไF#mด้ ..   ห้ามอ้ายบ่ได้..

C#m | F#m |
C#m | F#m |

C#m | F#m |
C#m | F#m |

* |

 C#m  ฝนสิตก บักบกสิหล่F#mน.. C#m  ฟ้าสิฮ้อง ตีฆ้องไล่งัF#mว.. C#m  ผัวสิหนีล่ะคันหัวยาF#mบ ๆ   ยาบยาบยาบยาบยาบ ยาบยาบยาบยาบยาบ

A G#m | F#m G#m | C#m |

 C#m  โอยเด้ชาย   กะจั่งว่าตาย ตายแน่ คันอ้ายแปลผันเปลี่ยน   ตาย ตายแน่ คันอ้ายแปลผันเปลี่ยน   คันใจชายบ่เอี้ยน ดอกคือด้ามดั่งฝน   จ๊าก จ๊าก ๆ จ้น    จ้น จ้น ละ จ้น โจ จ้น จ้น   น้ำตาหล่นรินไหล    ให้นำคนหลายใจ ฮอดมื้อตาย กะยังแพ้   ฮอดมื้อตาย กะยังแพ้

C#m | C#m | ( x5 )คอร์ดเพลง ฝนสิตก ปูเล่ สวรรค์นา

เนื้อเพลง ฝนสิตก ปูเล่ สวรรค์นาเป็นอีมาลึดทึดเท่า คือฝนตั้งเค้าสิตก โทมคนกำลังสิถืกหักอก น้ำตาล่ะสิตกก่อนฝน สิหนีจากอีหลีบ้อ เห็นกันท่อนี้ล่ะคน เขาสิไป จั่งใด๋ เขาสิสน คือห้ามฟ้า ห้ามฝน กะยังห้ามบ่ได้ บ่ให้สัญญาณล่วงหน้า คือจั่งฟ้า ฮ้องมาบอกก่อน โลดมีแต่สิเดินกลอน ลำลา ท่าเดียวสุยก ฝนสิตก บักบกสิหล่น ฟ้าสิฮ้อง ตีฆ้องไล่งัว ผัวสิหนีล่ะคันหัวยาบๆ ละพยานซาบลาบ ห้ามอ้ายบ่ได้ ห้ามอ้ายบ่ได้ ฝนสิตก บักบกสิหล่น ฟ้าสิฮ้อง ตีฆ้องไล่งัว ผัวสิหนีล่ะคันหัวยาบๆ ยาบยาบยาบยาบยาบ ยาบยาบยาบยาบยาบ โอยเด้ชาย กะจั่งว่าตาย ตายแน่ คันอ้ายแปลผันเปลี่ยน ตาย ตายแน่ คันอ้ายแปลผันเปลี่ยน คันใจชายบ่เอี้ยน ดอกคือด้ามดั่งฝน จ๊าก จ๊ากๆจ้น จ้น จ้น ละ จ้น โจ จ้น จ้น น้ำตาหล่นรินไหล ให้นำคนหลายใจ ฮอดมื้อตาย กะยังแพ้ ฮอดมื้อตาย กะยังแพ้